Gdzie warto jeździć na rowerze w gminie Oświęcim?

Urząd Gminy Oświęcim kontynuuje prace nad stworzeniem koncepcji rozwoju tras rowerowych w gminie Oświęcim. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w wyznaczeniu nowych tras rowerowych, w tym wskazanie najciekawszych atrakcji turystycznych gminy. W tym celu prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

 

ANKIETA dot. tras rowerowych w gminie Oświęcim

 

Zapraszamy mieszkańców gminy oraz inne osoby odwiedzające gminę Oświęcim do wypełnienia ankiety dotyczącej ruchu rowerowego i tras rowerowych. Badanie ankietowe jest pierwszym etapem konsultacji społecznych, których celem jest zaprojektowanie kompleksowej sieci tras rowerowych na terenie Gminy Oświęcim, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców i turystów. Naszym celem jest zidentyfikowanie potrzeb i atrakcyjnych miejsc dla szlaków turystyki rowerowej oraz stworzenie bazy, na podstawie której będą prowadzone dalsze prace. Prace nad koncepcją nie niosą za sobą bezpośrednich planów inwestycyjnych ani modernizacyjnych dróg i chodników.
W kolejnych etapach zaprosimy wszystkie zainteresowane osoby na warsztaty planistyczne i rajd rowerowy proponowanymi trasami.  

 

Wypełnienie ankiety trwa tylko kilka minut. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!

 

Ankieta jest dostępna online do dnia 31.08.2018 roku (pod tym adresem) oraz w wersji papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Oświęcim, Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Bibliotece Publicznej w Grojcu oraz w filiach w Babicach, Brzezince, Porębie Wielkiej, Rajsku i Włosienicy.

 

Wypełnioną papierową wersję ankiety należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Oświęcim do dnia 31.08.2018 roku

 

W ramach kolejnego etapu prac koncepcyjnych przewidujemy m.in. otwarte warsztaty planistyczne, podczas których zaplanujmy wspólnie trasy oraz eksperckie wizytacje terenowe i rajd rowerowy, które pomogą zweryfikować zasadność naszych planów.

 

 

Dotychczasowe prace nad Koncepcją Rozwoju Tras Rowerowych pozwoliły m.in. stworzyć Zestawienie Atrakcji Turystycznych Gminy Oświęcim – przy współpracy z Fundacją Mapa Pasji z Krakowa. Jest to zestawienie atrakcji naszej gminy, zarówno geograficznych, naturalnych, architektonicznych jak i specjalistycznych, które posłuży do dalszych prac warsztatowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, dostępnym w wersji elektronicznej w załączniku oraz papierowej w Urzędzie Gminy Oświęcim (ul. Zamkowa 12) w Wydziale Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy (pok.33). Jeśli mają Państwu uwagi lub sugestie dot. ww. Zestawienia, prosimy o kontakt: wspolpraca@gminaoswiecim.pl lub pod nr tel. 33 844 95 43.