Współpraca i przyjaźń między gminami Osloss i Oświęcim kwitnie

Między 29 kwietnia a 1 maja delegacja gminy Oświęcim gościła w niemieckiej partnerskiej gminie Osloss. W przeddzień Święta Pracy przedstawiciele gminy wzięli udział w uroczystościach otwierających jego obchody.

W części oficjalnej burmistrz Axel Passeier oraz wójt Albert Bartosz przywitali mieszkańców Osloss, wśród których znalazło się także wielu naszych rodaków, oraz życzyli im dobrej zabawy. Momentem kulminacyjnym uroczystości było wspólne wciągnięcie na maszt majowego wieńca przez przedstawicieli obu gmin: Melanie Jung i Michaela Schoke po stronie niemieckiej i wójtem Alberta Bartosza, Arkadiusza Kuwika (reprezentującym Miejsko-Gminny Związek OSP) i Pawła Jezierskiego (z Rady Gminy Oświęcim) po stronie polskiej.

W drugiej części uroczystości było zdecydowanie mniej oficjalnie: zespół Krzywa Alternatywa, który przybył do Osloss wraz z delegacją z gminy, porwał do zabawy i tańca nawet najbardziej opornych uczestników. Nie obeszło się bez bisów i autografów na koniec.

Luźny charakter spotkania sprzyjał przeprowadzeniu wielu rozmów z mieszkańcami Osloss, którzy chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o naszej gminie. Przywiezione gadżety i mapy rozeszły się jak świeże bułeczki, choć były tylko pretekstem, by opowiedzieć o tym, jak żyje się w Polsce i nawiązać bliższe znajomości. Także Polacy mieszkający w Osloss chętnie wykorzystywali okazję, by porozmawiać dłużej w ojczystym języku.

 

Spotkanie w Boldecker Land

Podczas poprzedniej wizyty, we wrześniu 2017 roku, został podpisany list intencyjny dotyczący zakresu współpracy między gminami. W ostatnich miesiącach trwały rozmowy na odległość, dotyczące optymalnych dla obu gmin form współpracy i jej zasięgu. W efekcie zostały wypracowane ramowe założenia współpracy: kultura, sport, pielęgnacja wspólnej historii, współpraca gospodarcza i promocja międzynarodowa.

 

Władze gminy Osloss zaproponowały, by partnerstwo w obszarze gospodarczym rozszerzyć o współpracę z jednostką wyższego rzędu, tj. gminą Boldecker Land. Zaowocowało to spotkaniem jej burmistrz Anji Meier z wójtem Albertem Bartoszem. Podczas spotkania obie strony zdeklarowały chęć współdziałania na wszystkich wcześniej ustalonych obszarach. To, co najważniejsze dla strony niemieckiej i polskiej, to relacje między naszymi mieszkańcami. Podkreśliła to dobitnie pani burmistrz Meier mówiąc o tym, że całe pokolenia miały możliwość żyć i rozwijać się w czasach pokoju i że tego samego chcą dla swoich dzieci. Taka współpraca i przyjaźń, jaką nawiązujemy, jest na to najlepszym sposobem. Również wójt Albert Bartosz w swojej wypowiedzi położył akcent na dobre relacje: „W czasach, gdy mieliśmy nadzieję, że dawno uśpione demony nienawiści nie podniosą już głowy, okazuje się, że odżywają i rosną w siłę. Tylko bezpośredni kontakt i silne więzi między ludźmi oddalą niebezpieczeństwo większego konfliktu”.

By kontynuować i umacniać nawiązane stosunki, wójt Bartosz ponowił zaproszenie dla burmistrzów Meier i Passeiera wraz z delegacją na Dni Gminy Oświęcim w czerwcu. Będą one okazją do bliższego poznania naszej gminy, pogłębienia relacji i prezentacji naszej lokalnej kultury i zwyczajów. Warto zrewanżować się stronie niemieckiej za jej gościnność i otwartość.

Tagi

GALERIA