Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim – aktualizacja

Od 11.05.2018 r. remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych będzie realizowany na terenie sołectwa Babice.

W trzecim tygodniu maja remont będzie realizowany w sołectwach Brzezinka, Pławy, Harmęże i Rajsko.

Zakończenie realizacji robót planowane jest na czwarty tydzień maja w sołectwie Broszkowice. Wymieniony powyżej termin jest uzależniony od warunków atmosferycznych.