Zakaz wypalania traw

Wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione i podlega karze aresztu lub grzywny.

Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z art 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.2018.142 ), zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, natomiast w myśl art. 131 pkt. 12 powołanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny.

Przedwiośnie i wiosna to okres najtrudniejszy dla strażaków, ponieważ bezmyślnie podpalane są tereny z suchą trawą, głównie łąki, przydrożne rowy i skarpy. Wypalanie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, pozostając szkodliwym, a nawet niebezpiecznym przeżytkiem.Wielu sądzi, że jest to świetny sposób żeby nawozić i użyźnić glebę tymczasem pozbawienie ziemi naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie, a pozbawiona roślin gleba jest bezbronna wobec działania promieni słonecznych, wiatru, opadów. W płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale cały ich system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby. Roślinność ulegająca naturalnemu rozkładowi użyźnia glebę, jednak popioły spalonych traw są praktycznie bezużyteczne. Wypalanie powoduje lokalne zanieczyszczenie powietrza. W płomieniach giną również zwierzęta.

Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej, których przestrzeganie jest wymagane między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.

Wójt Gminy Oświęcim

/-/ Albert Bartosz