Ferie w Świetlicach Środowiskowych

Zapraszamy na zajęcia odbywające się podczas ferii w Środowiskowych Grupach Wsparcia (świetlicach środowiskowych), w sołectwach: Poręba Wielka, Włosienica, Harmęże, Rajsko, Brzezinka, Grojec, Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie, Babice, Broszkowice i Dwory Drugie. Szczegółowy harmonogram poniżej.

Lp.

Świetlica

 

Data:

Godziny:

Miejsce:

1.

Poręba Wielka

12 – 16 lutego

8.30 – 12.30

 

budynek Szkoły Podstawowej, ul. Aleja Parkowa 1,

2.

Włosienica

19 – 23 lutego

15.30 – 19.30

budynek OSP ul. Suskiego 31,

 

3.

Harmęże

12 – 16 lutego

8.30 – 12.30

 

budynek Domu Ludowego, ul. Borowskiego 32,

4.

Dwory Drugie

12 – 16 lutego

 

 

13.00 – 17.00( pon, wt, śr, czw.)

11.00 – 15.00( piątek)

budynek Domu Ludowego, ul. Oświęcimska 28,

5.

Rajsko

12 – 16 lutego

 

14.00 – 18.00

 

 

budynek OSP, ul. Św. Floriana 3,

6.

Brzezinka

12 – 16 lutego

 

9.00 – 13.00

 

 

budynek Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 19,

7.

Grojec

19 – 23 lutego

11.00 – 15.00

 

 

budynek Domu Ludowego, ul. Główna 1,

 

8.

Stawy Grojeckie

 

12 – 16 lutego

9.00 – 13.00

 

budynek GOPS, ul. Beskidzka 100.

9.

Stawy Monowskie

12 – 16 lutego

15.00 – 19.00

 

 

budynek OSP, ul. Dogodna 1,

10.

Babice

12 – 16 lutego

15.30 – 19.30

 

 

budynek Domu Ludowego, ul. Topolowa 10,

11.

Broszkowice

12 – 16 lutego

13.30 – 17.30

 

 

budynek LKS Broszkowice, ul. Łąkowa 6,

 

Podczas ferii Środowiskowe Grupy Wsparcia organizują wiele ciekawych atrakcji, między innymi:

- zabawy integracyjne, - ćwiczenia relaksacyjne,

- pogadanki profilaktyczne,

- zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

- zabawy ruchowo – taneczne, - konkursy,

- gry i zabawy sportowe,

- gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu, - spacery po okolicy,

- wyjazd do kina lub Parku Family Fun