OSP – Walne Zebrania

W pierwszy weekend lutego w Grojcu i Dworach Drugich odbyły się Walne Zebrania OSP. Następne w siedmiu innych sołectwach są zaplanowane na kolejne soboty, aż do połowy marca.

Ochotnicze Straże Pożarne formalnie są stowarzyszeniami, a organizacja Walnych Zebrań jest ich statutowym obowiązkiem. Te spotkania pozwalają wszystkim strażakom poznać sprawozdania z działalności w ubiegłym roku oraz plany na bieżący, a także sprawdzić finanse jednostek. Druhny i druhowie dyskutują też o najważniejszych potrzebach i możliwościach rozwoju.

 

W Zebraniu w Dworach Drugich 3 lutego uczestniczył wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz. Poinformował, że środki z budżetu Gminy przekazane do dyspozycji jednostek zostaną w tym roku zwiększone z 20 do 30 tys. złotych. Warto pamiętać, że chodzi o pieniądze, którymi rozporządzają sami strażacy. W uchwale budżetowej Gminy Oświęcim na potrzeby OSP zapisano wydatki w wysokości prawie 400 tys. złotych.

 

Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Arkadiusz Kuwik zachęcał do promowania letniego obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który w tegoroczne wakacje zostanie zorganizowany po raz drugi. Gośćmi Zebrania byli też Kapitan Marcin Głogowski z Państwowej Straży Pożarnej i sołtys Dworów Drugich Stanisław Nowotarski.

GALERIA