Nagroda "Skrzydło Anioła"

Na Spotkaniu Noworocznym 25 stycznia uhonorowani zostali ludzie, którzy swoimi uczynkami inspirują do czynienia dobra, a ich postawa staje wzorem godnym uznania. Znalazło ono wyraz w przyznaniu dziewięciu takim osobom Nagrody Społecznej Wójta Gminy Oświęcim „Skrzydło Anioła”.

Nagroda ta ma charakter honorowy i służy promowaniu i docenieniu najlepszych działań prospołecznych podejmowanych przez mieszkańców. Laureaci Nagrody "Skrzydło Anioła" 2018:


Halina Kobosko

Pani Halina Kobosko jest pomysłodawczynią i założycielką Klubu Seniora w Zaborzu. Zawsze chętna do pomocy, organizatorka wielu wycieczek i spotkań klubowych. Pomocna w każdej lokalnej inicjatywie, współorganizowała Biesiadę Seniorów, na której mieszkańcy mogli lepiej poznać historię Zaborza. Pani Halina działa aktywnie w wielu grupach nieformalnych, m in . tańczy w Zespole "Pretty Women" w Oświęcimskim Centrum Kultury. Jest bardzo aktywna, jeszcze nigdy nie odmówiła nikomu pomocy. Wyśmienicie zagrała lekarkę udzielającą pomocy dziecku w serialu edukacyjnym o przedszkolu. Wykorzystując swój zawód i umiejętności, pomaga podczas Biegów Sołeckich w Zaborzu. Zawsze chętna, zawsze miła i zawsze uśmiechnięta działaczka społeczna.
Wnioskodawca: Jolanta Zapała


Anna Kuśmierz

Pani Anna Kuśmierz od prawie 40. lat jest bardzo aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Broszkowicach, a także Zespołu Śpiewaczego „Broszkowianki" od momentu jego powstania. Jest pierwsza, kiedy trzeba zorganizować okolicznościowe przyjęcie albo spotkanie. Przez lata osobiście wydawała i odbierała naczynia wypożyczane w Domu Ludowym. Przy dwóch-trzech weselach miesięcznie było to bardzo absorbujące zajęcie, niełatwe do pogodzenia z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.
Pani Anna dba o porządek wokół kapliczki i pomaga w przygotowaniach do celebrowanych przy niej mszy ku czci św. Medarda.
Wnioskodawca: sołtys Broszkowic Anna Sporysz


Grażyna Łukawska

Pani Grażyna od kilku lat jest członkiem Rady Sołeckiej Babic. Działa głównie w sferze integracji mieszkańców i wzmacniania lokalnej wspólnoty, niejednokrotnie poświęcając własne środki.
Na jej wniosek zorganizowany został kurs obsługi komputera dla osób powyżej 50. lat. Jako członek Uniwersytetu Każdego Wieku przygotowuje wyjazdy i spotkania kulturalno-naukowe. W okresie Świąt Bożego Narodzenia była główną organizatorką wigilii dla samotnych mieszkańców Babic i zadbała o to, żeby najbardziej potrzebujący dostali paczki żywnościowe.
Wnioskodawca: sołtys Babic Gabriela Buchała i Rada Sołecka Babic


Anna Zając

Pani Anna Zając jest inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia "Amazonki Oświęcim". Zrzesza ono mieszkanki gminy i miasta Oświęcim oraz okolicznych miejscowości, które chorowały na raka piersi. Jego członkinie jednogłośnie wybrały Annę Zając prezesem tej organizacji.
Pani Anna organizuje spotkania ze specjalistami (psychologiem, rehabilitantem, lekarzem) i współprowadzi imprezy kulturalne. Jest jednocześnie wolontariuszką Hospicjum w Oświęcimiu.
Z uzasadnienia wnioskodawczyń:
"Pod jej skrzydłami wiele z nas czuje się bardziej doceniona. Ania dzieli się z nami swoim doświadczeniem i jest naszym przewodnikiem."
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Amazonki Oświęcim"


Jadwiga Zieleńska-Starzec

Pani Jadwiga jest trenerem pływania osób niepełnosprawnych. To kochająca sport pasjonatka oddana swoim podopiecznym. Zachęca osoby niepełnosprawne do uprawiania sportu. Mobilizuje niepełnosprawne dzieci do systematyczności i wyzwala w nich dodatkowe, niekiedy głęboko ukryte pokłady siły i wiary w siebie. Pomaga im odnosić sukcesy, przygotowując je do mistrzostw Polski, Europy i Świata Osób Niepełnosprawnych.
Jadwiga Zieleńska-Starzec angażuje rodziców do wspierania dzieci. Sprawia, że sport staje się dla jej podopiecznych bezpiecznym, ale i wymagającym życiowym poligonem, na którym uczą się pokonywać stres i pojawiające się przeszkody.
Dzięki niej młodzi niepełnosprawni zawodnicy osiągają rewelacyjne wyniki w imprezach sportowych ogólnopolskiej i światowej rangi. Nie zamykają się w domu, ale są wśród rówieśników, jeżdżą na zawody, poznają inne kraje i kultury, zdobywają medale, a przede wszystkim wiarę w siebie. Są sprawniejsi, bardziej samodzielni i potrafią walczyć z przeciwnościami życia codziennego.
Pani Jadwiga pracuje też z pełnosprawnymi sportowcami.
(Nagrodę w imieniu laureatki odebrał jej mąż, goszczący na Spotkaniu Noworocznym starosta Zbigniew Starzec.)
Wnioskodawca: wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz


Stanisław Kuszneruk

Pan Stanisław jest współzałożycielem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Zaborzu. Chętnie pomagał we wszystkich pracach remontowych w Przedszkolu Samorządowym – zawsze w czynie społecznym. Sam wykonał niebo w sypialence dla dzieci. Włączał się także w akcje charytatywne organizowane przy Przedszkolu w Zaborzu dla podopiecznych Fundacji "Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy".
Od kilkunastu lat pomaga w Jasełkach na scenie teatru salezjańskiego, integrujących dzieci, młodzież i dorosłych z terenu gminy i miasta Oświęcim. Sam odgrywa rolę bacy i dogląda porządku na scenie, co jest wyzwaniem przy tak licznej obsadzie. Pomaga w organizacji rodzinnych wycieczek integracyjnych po Jasełkach, a jest to duże przedsięwzięcie z uwagi na ilość dzieci grających w Jasełkach (w sumie ok. 100 osób). Nie jest mieszkańcem gminy Oświęcim – mieszka na pograniczu Stawów Grojeckich i miasta. Ale jak napisała wnioskodawczyni: "Nie miejsce zamieszkania jest ważne, ale serce tego człowieka, zawsze chętne, zawsze pomocne dla wszystkich."
Wnioskodawca: Jolanta Zapała


Adam Nowotarski

Pan Adam jest od wielu lat sołtysem Zaborza. Zawsze można liczyć na jego bezinteresowną, anonimową pomoc. Nigdy nie odmówił przewozu stołów, i innych ciężkich sprzętów np. na Dzień Babci organizowany w Grojcu. Dla Przedszkola Samorządowego w Zaborzu jest to bardzo duże przedsięwzięcie: bierze w nim udział ok. 400 osób.
Adam Nowotarski Jest inicjatorem wielu imprez zarówno dla młodych, jak i starszych mieszkańców. Zawsze sumiennie pełni obowiązki gospodarza wsi podczas festynów, biesiad, ogniska bożonarodzeniowego, mszy patronalnych, majówek, turnieju piłkarzyków. Uczestniczy w przygotowaniach i sprzątaniu po imprezach. Jako sołtys wielokrotnie pomagał w rozwiązywaniu trudnych problemów dotyczących spraw wsi. Dzięki niemu przedszkole jest pięknie oświetlone, a szkoła ma piłkarzyki. Chętnie pomaga i sponsoruje fanty podczas pikników charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola dla podopiecznych Fundacji "Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy".
Wnioskodawca: Jolanta Zapała


Władysław Stachura

Pan Władysław Stachura aktywnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach w sołectwie. Pełni obowiązki wiceprezesa Koła Emerytów i Rencistów we Włosienicy. Jest w społeczności sołeckiej liderem i motorem napędowym wielu działań, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży, szczególnie wymagających pracy zespołowej, również fizycznej. Udzielał się m.in. przy remoncie starej remizy, budowie wiaty na kompleksie rekreacyjnym, szopki przy remizie i na dożynkach. Dał się poznać jako osoba kompetentna i kreatywna. Jest odpowiedzialny, skrupulatny i staranny.
Wnioskodawca: sołtys Włosienicy Władysław Zaliński


Jan Żak

Pan Jan Żak z Babic od kilku lat bezinteresownie pomaga swoim sąsiadom, Państwu Annie i Marianowi. Gdy remontowali dom, pan Jan pomógł przy wymianie instalacji wodnej, rynny oraz wiatrołapu. W czasie kiedy jego sąsiedzi prowadzili jeszcze gospodarstwo rolne, pomagał w pracach polowych i przy zwożeniu zbiorów.
Nieoceniona była również pomoc pana Żaka przy zakupie urządzeń gospodarstwa domowego. Pan Jan pomaga sąsiadom w utrzymaniu porządku na posesji, np. wywożąc zbędnych rzeczy i złom.
Gdy pani Anna uległa wypadkowi kupił jej chodzik i sprzęty, które ułatwiły jej wrócić do sprawności fizycznej.
Wnioskodawca: sołtys Babic Gabriela Buchała i Rada Sołecka

GALERIA