"Skrzydło Anioła" 2018

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Społecznej Wójta Gminy Oświęcim "Skrzydło Anioła". Mogą nią zostać wyróżnione osoby szczególnie zaangażowane w niesienie codziennej pomocy innym, które swoją postawą inspirują do czynienia dobra.

 

Nagroda Społeczna Wójta Gminy Oświęcim „Skrzydło Anioła”, została ustanowiona Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 56/2015 z dnia 15.06.2015 r. m. in. w celu promowania i docenienia najlepszych działań prospołecznych podejmowanych przez mieszkańców. Nagroda ta ma charakter honorowy i daje wyraz uznania za zaangażowanie w niesienie dobroci, pomocy innym osobom, a zarazem ustanawia godne do naśladowania wzory dla pozostałych mieszkańców.

 

 

Nagrodę Społeczną mogą otrzymać osoby, które swoją działalnością w sposób bardzo pozytywny i znaczący wpływają na poprawę jakości życia i bytu mieszkańców Gminy Oświęcim, a wniosek o jej przyznanie może zostać złożony przez: przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS; organizacje społeczne; parafie oraz osoby fizyczne.

 

 

Nagroda przyznawana jest raz w roku za działania podejmowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym zgłaszane są kandydatury. Wnioski należy składać na dostępnym formularzu (stanowiącym załącznik do regulaminu będącego elementem składnym w/w zarządzenia), na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Społeczna”, do dnia 10, stycznia 2018 r.

 

Zarządzenie nr 56/2015 wraz z poźniejszymi zmianami, w którym zawarto wszystkie informacje dot. nagrody oraz formularz wniosku zamieszczone zostało poniżej.

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 56/2015 z dnia 15.06.2015 r.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 127/2016 z dnia 22.11.2016 r

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 211/2017 z dnia 17.12.2017 r.

2. Wniosek o przyznienie Nagrody Społecznej Wójta Gminy Oświęcim "Skrzydło Anioła" (wersja do edytowania)