Apel o utrzymywanie czystości i porządku wokół posesji

W związku z okresem zimowym, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominam właścicielom posesji o obowiązku utrzymania czystości i porządku wokół posesji w zakresie uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Jednocześnie zwracam się o usuwanie śniegu z dachów, balkonów stropodachów, usuwanie zwisających sopli.

 

W trosce o ogólne bezpieczeństwo i Państwa komfort, proszę o utrzymanie porządku.

 

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Robert Dziuba