Edukacyjna Gmina Oświęcim 2017

Gmina Oświęcim, pozytywnie przeszła I etap oceny i jako jedna z dziesięciu gmin w Małopolsce zakwalifikowała się do finału Plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2017". W dniach od 06 do 19 listopada mieszkańcy naszego województwa będą głosować i wybierać najciekawsze inicjatywy zgłoszone w plebiscycie. Zachęcamy do głosowania na Gminę Oświęcim na stronie internetowej: http://glosuj.pociagdokariery.pl/.

 

Zasady głosowania:

Głosowanie odbywa się na stronie: http://glosuj.pociagdokariery.pl/

Z jednego numeru IP może głosować 5 użytkowników dziennie. Każdy uczestnik ma do oddania 2 głosy na różne gminy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z regulaminem.

            

 

Plebiscyt „Edukacyjna Gmina Małopolski 2017” jest organizowany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu „Kierunek Kariera", realizowanego w ramach działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem Plebiscytu w 2017 r. jest:

 

a. wyłonienie i promocja gmin najaktywniej w Małopolsce wspierających rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców;

 

b. prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w Małopolsce w 2017 r.;

 

c. promocja idei uczenia się przez całe życie, w tym szczególnie promocja poradnictwa zawodowego.

 

 

Warto zaznaczyć, że w poprzedniej edycji Plebiscytu nagrodzeni zostali: Albert Bartosz – wójt gminy Oświęcim – w kategorii Mecenas Bilansu Kariery oraz Arkadiusz Kuwik – Sołtys Stawów Monowskich – w kategorii Ambasador Bilansu Kariery.

 

 

W pierwszym etapie tegorocznego plebiscytu Kapituła Plebiscytu oceniła gminy na podstawie kryteriów: a) innowacyjność edukacyjna gminy, b) komplementarność podejmowanych inicjatyw edukacyjnych, c) zaangażowanie i współpraca na rzecz uczenia się, d) propagowanie i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w gminie.

 

10 najwyżej ocenionych gmin zostało zakwalifikowanych do II etapu plebiscytu, w którym to Państwo – mieszkańcy– będziecie współdecydować o zwycięzcach Plebiscytu. Głosowanie będzie możliwe od 06.11. godz. 15.00 do 19.11 godz. 23.59, na stronie internetowej http://glosuj.pociagdokariery.pl/ . Aby oddać głos należy w dolnym roku strony kliknąć baner „oddaj swój głos”, następnie odnaleźć i wybrać Gminę Oświęcim, poprzez kliknięcie w obrazek. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie lewym dolnym roku okienka „nie jestem robotem”, a na koniec należy kliknąć przycisk oddaj głos. Przypominamy, że z każdego adresu IP czynność można powtórzyć pięciokrotnie w ciągu jednego dnia.

 

 

Ostatecznego wyboru zwycięzców Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski”, najpóźniej do dnia 28.11.2017 roku, dokona Kapituła Plebiscytu, a wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej www.pociagdokariery.pl

 

 

Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2017 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco:

 

a. 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin;

 

b. 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane;

 

c. 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.

 

 

Zachęcamy do wsparcia naszej gminy i głosowanie w Plebiscycie na Gminę Oświęcim

http://glosuj.pociagdokariery.pl/

 

 

GALERIA