Informacja dotycząca zbiórki odpadów zielonych w listopadzie

Informujemy, iż odbiór odpadów zielonych bezpośrednio sprzed posesji odbędzie się w miesiącu listopadzie, zgodnie z obowiązującym w poszczególnych sołectwach harmonogramem odbioru odpadów segregowanych.

 

 

Worki z odpadami zielonymi w max. ilości do 10 szt./nieruchomość (worki koloru brązowego) należy wystawić do godziny 700 przed posesję.

 

Informujemy również, iż odpady zielone można także oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu przy ul. Bema 12A, w poniedziałki i czwartki w godzinach 900 – 1700 oraz w każdą sobotę w godzinach 800 – 1300, w ilości do 0,5m3/nieruchomość na miesiąc.