Głosowanie tylko do dzisiaj!

Tylko do dzisiaj (do piątku, 13 października) można głosować w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Zagłosuj na "Aktywnego Seniora Powiatu" – projekt organizacji z gminy Oświęcim!

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Głosować może każdy, kto ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce - nie trzeba mieć zameldowania.
Głosować można:
– przez internet pod adresem: https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie
– przez wrzucenie karty do urny (w Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego, w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 21),
– za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

 

Prosimy o zagłosowanie na projekt  "Aktywny Senior Powiatu" przygotowany przez organizacje działające w gminie Oświęcim. Autorzy tak opisują swoją propozycję:

 

"Celem projektu »Aktywny Senior Powiatu« jest podniesienie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla seniorów z Powiatu Oświęcimskiego oraz integracja tej społeczności. Aby to uczynić, zaprosimy seniorów z całego powiatu do malowniczej Gminy Oświęcim, gdzie będą oni mogli spotkać się na warsztatach z największymi gwiazdami polskiej kultury, zaprosimy do poznania i rozsmakowania się w lokalnej kuchni, organizując pokazy kulinarne z poczęstunkiem prowadzone przez lokalne gospodynie wiejskie oraz zaproszonych gości. Ważna dla nas będzie konsolidacja grup seniorskich rozproszonych w powiecie, dlatego zorganizujemy integracyjne gale rozpoczynające i podsumowujące projekt oraz pikniki plenerowe w okresie letnim.

 

Na otwarcie i zakończenie 2018 roku w ASP zamierzamy zorganizować gale. Odbywałaby się one w czasie ostatniego weekendu karnawału (inaugurująca) oraz w okolicach Andrzejek (podsumowująca), w związku z czym pragniemy nadać galom charakter balu, zapewniając gościom poczęstunek oraz program kulturalny. Chcielibyśmy, by posiłki były tradycyjnymi lokalnymi daniami, przygotowanymi według regionalnych przepisów. Jeżeli chodzi o program artystyczny, to decyzje o jego charakterze oraz kształcie chcielibyśmy oddać uczestnikom – niech sami wybiorą atrakcje podczas balów w ramach dostępnego budżetu.

 

Kluczowymi działaniami kształtującymi charakter ASP będą wykłady gwiazd (trzy spotkania) oraz pokazy kulinarne (sześć spotkań). Wykłady gwiazd będą przybierały formy dwu- trzygodzinnych spotkań autorskich, prelekcji dla około stu osób, prowadzonych przez gwiazdy polskiej kultury. Zależy nam, aby to były największe gwiazdy, osoby dobrze znane z kina i telewizji. Chcemy, aby to były niezapomniane, miło spędzone chwile dla naszych odbiorców, stąd profesjonalna obsługa, z wynajętym sprzętem oraz z moderatorem spotkania, skromny poczęstunek oraz gadżet-pamiątka dla każdego uczestnika.

 

Pokazy kulinarne to sześć spotkań dla około pięćdziesięciu osób każde, mające na celu przybliżenie specyfiki lokalnej kuchni oraz warsztatu profesjonalnych kucharzy. Chcielibyśmy, aby cztery z sześciu spotkań poprowadziły lokalne gospodynie, pokazując tradycyjną, regionalną kuchnię, specjalności Ziemi Oświęcimskiej. Pozostałe dwa spotkania miałyby mieć charakter pokazu zaproszonych profesjonalnych kucharzy. Zależnie od warunków lokalowych chcielibyśmy, aby spotkania umożliwiały jak największy udział uczestników w pokazach. Po zakończeniu prezentacji odbywałaby się wspólna degustacja dań połączona z integracją oraz nieformalnymi dyskusjami. Każdy z pokazów trwałby około dwóch godzin.

 

W okresie letnim, na powitanie oraz pożegnanie wakacji, przewidujemy organizację pikników plenerowych dla około 250 osób. Byłby to główny element integrujący środowisko seniorów Powiatu Oświęcimskiego. Pikniki przyjęłyby formę wspólnej biesiady na świeżym powietrzu, połączonej z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz zaproponowanymi przez uczestników elementami artystycznymi (występy, prelekcja, koncert itp.).

 

Nasz projekt jest odpowiedzią na wnioski grup seniorów z Gminy Oświęcim oraz okolicznych miejscowości, które czują chęć oraz potrzebę integracji między sobą. Założenia projektu zostały wypracowane podczas konsultacji, które odbyliśmy z ww. grupami, w ramach których odbyły się spotkania robocze. Ważnym wnioskiem z tych konsultacji jest także powszechne odczucie, że propozycje spędzenia wolnego czasu oraz oferta kulturalna dla seniorów w powiecie powinny być bogatsze.

 

Jednym z najistotniejszych elementów naszego zadania będzie zapraszanie do wzięcia w nim udziału. Nie zależy nam na jednorazowych akcjach ani tworzeniu kolejnych grup czy stowarzyszeń. Nasze działania mają służyć stworzeniu społeczności seniorskiej w powiecie."