Sprzęt dla strażaków

W najbliższych miesiącach Gmina Oświęcim wyda na sprzęt dla strażaków prawie 50 tys. zł. Połowę tej kwoty stanowi wsparcie finansowe w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2017".

2 sierpnia Grzegorz Lipiec z Zarządu Województwa Małopolskiego wręczył umowy przedstawicielom samorządów i Ochotniczych Straży Pożarnych z Małopolski Zachodniej. Wśród nich byli wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz, prezes OSP Poręba Wielka Krzysztof Marzec, naczelnik OSP Grojec Wiesław Urbańczyk i naczelnik OSP Dwory Drugie Marcin Kubica.


– Kiedy zostałem wójtem Gminy Oświęcim, określiłem priorytety – powiedział Albert Bartosz, przyjmując umowę na dofinansowanie z rąk Grzegorza Lipca. – Najważniejsze kwestie to życie i zdrowie. Wspierając straże pożarne, wspomagamy nie tylko strażaków. Dbamy nie tylko o ich życie, ale też o życie mieszkańców. Dlatego te pieniądze są absolutnie nie do przecenienia, za co – zwrócił się do przedstawiciela Zarządu Województwa – serdecznie dziękuję.


OSP Rajsko otrzyma niepalne kominiarki, OSP Dwory Drugie – dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, a jednostki z Poręby i Grojca – radiotelefony. Ponadto strażacy ze wspomnianych jednostek zostaną doposażeni w niezbędne ochronne ubrania, buty (Dwory Drugie i Poręba Wielka) oraz rękawice (Grojec i Poręba Wielka).

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

GALERIA