Program "Małopolska Niania" w Gminie Oświęcim

Już tej jesieni 92 rodziny z 23 gmin otrzymają wsparcie na zatrudnienie opiekunki dla swoich dzieci. Wśród nich także Gmina Oświęcim. Na pilotaż projektu „Małopolska Niania” województwo małopolskie i gminy przekazały w sumie prawie 1,4 mln zł. 10 lipca Nasza Gmina odebrała z rąk marszałka Jacka Krupy i wicemarszałka Wojciecha Kozaka umowę gwarantującą wsparcie finansowe w ramach tego projekt.

 

Małopolska Niania" od początku jest projektowana z Gminą Oświęcim. Na razie to tylko realizacja "badawcza", dla trzech rodzin z naszego samorządu, ale jestem przekonany, ze jest to program idealny dla gminy takiej jak nasza, gdzie ze względu na logistykę, nawet stworzenie żłobka nie załatwiałoby problemu wszystkich mieszkańców ( trudno aby rodzice przykładowo z Brzezinki jeździli do żłobka powiedzmy, do Włosienicy).
- Podkreśla Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz.

 

Do pilotażu „Małopolskiej Niani” zaproszono wstępnie 30 gmin z Małopolski, w których sytuacja z zapewnieniem opieki dla najmłodszych jest najtrudniejsza. Ostatecznie na udział w projekcie zdecydowały się 23 z nich: Alwernia, Biecz, Bukowina Tatrzańska, Chełmiec, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Dobczyce, Grybów, Kęty, Korzenna, Krynica-Zdrój, Krzeszowice, Łącko, Mogilany, Mszana Dolna, Nowy Targ, Oświęcim, Skawina, Stary Sącz, Świątniki Górne, Wadowice, Wielka Wieś i Wojnicz.

 

Każda z rodzin, która weźmie udział w pilotażu, będzie mogła samodzielnie wskazać osobę, której powierzy opiekę na swoim dzieckiem. Projekt zakłada, że opiekunem lub opiekunką może zostać również członek rodziny, z takim jednak założeniem, że będzie to osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 – w przypadku mężczyzn.

Rodzice, którzy biorą udział w pilotażu na zatrudnienie niani będą otrzymywać po 1500 zł/mc przez maksymalnie 10 miesięcy (niezależnie od liczby dzieci w rodzinie), z czego 1000 zł będzie pochodzić z budżetu województwa, a 500 zł – od gmin. Poszczególne gminy określą zasady przekazywania wynagrodzenia rodzinom.

Projekt „Małopolska Niania” na poziomie województwa koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W Gminie Oświęcim projekt prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu.

 

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/gminy-otrzymaly-umowy-gwarantujace-dofinansowanie-malopolskiej-niani