Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana potocznie „uchwałą antysmogową”.

 

Zgodnie z jej założeniami od 1 lipca 2017 r. w całej Małopolsce nie będzie możliwości instalacji kotła na węgiel lub drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu – oznacza to emisję pyłu wynoszącą maksymalnie 40mg/m3 (kotły spełniające te wymagania można znaleźć na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl/kotly). Każdy kto buduje nowy dom bądź wymienia stary kocioł, jest zobowiązany do zainstalowania nowego kotła spełniającego kryteria ekoprojektu. Powyższe założenie dotyczy także nowo instalowanych kominków.

 

Mieszkańcy posiadający kocioł niespełniający żadnych norm, tzw. bezklasowy lub oznaczony klasą niższą niż 3, będą musieli wymienić go na nowy do końca roku 2022, w przypadku kotłów klasy 3 lub 4, ten obowiązek zostanie odroczony do końca roku 2026, natomiast istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo. Istniejących kominków, o sprawności cieplnej poniżej 80% nie trzeba wymieniać, ale do 2023 roku należy je wyposażyć w urządzenia redukujące emisję pyłów, np. elektrofiltry.

 

Od 1 lipca 2017 r. obowiązywać będzie również zakaz stosowania paliw węglowych najgorszej jakości, czyli mułu i flotu, jak również drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno musi być suszone co najmniej przez 2 sezony).

 

Zgodnie z założeniami, realizacja uchwały antysmogowej powinna ograniczyć o ponad 90% emisję niebezpiecznych pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10, co da szybką poprawę jakości powietrza w Małopolsce. Zmniejszyć ma się również emisja rakotwórczego benzo[a]pirenu i innych groźnych zanieczyszczeń, jak tlenki siarki i azotu.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ lub w Urzędzie Gminy Oświęcim, dzwoniąc pod nr telefonu 33/844-95-66.

 

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.