Oferta wsparcia ekonomi społecznej z MOWES

Do 2 czerwca 2017 r. trwa IV nabór dokumentów rekrutacyjnych grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego) zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej). Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłosi nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej).

 

Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie?

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy - masz szansę na:

 

  • Dotację do 115 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej lub innego typu Przedsiębiorstwa Społecznego,

 

  • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie,

 

  • kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,

 

  • wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

 

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 

  • Osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych,
  • Osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych,
  • Jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Przedsiębiorczość społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub ekonomia społeczna.

 

 

Masz pomysł na biznes użyteczny społecznie? Nie czekaj – skontaktuj się z nami:

Punkt Coworkingu Społecznego:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

 

 

32-310 Olkusz

ul. Floriańska 2 - pok.21

telefon: 32 307 02 67

mail: jurczyk.mowes@opokas.pl

Zapraszamy również na naszą stronę internetową na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.

http://es.malopolska.pl/aktualnosci/article/rozpoczynamy-iv-nabor-r/

 

 

Ogólna oferta wsparcia ekonomii społecznej przez MOWES

 

 

Plakat naboru do 02 czerwca