Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Oświęcim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania projektu Uchwały Rady Gminy Oświęcim w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Oświęcim (dostępne jest ono TUTAJ), konsultacje dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - znajdujących się w projekcie uchwały Rady Gminy Oświęcim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - przeprowadzone będą w okresie od dnia 9 maja 2017 r. do dnia 9 czerwca 2017 r. w formie:

 

  1. Debaty publicznej, która odbędzie się w dniu  16 maja 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Oświęcim, na której omówiony zostanie  projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  2. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie  podmiotowej Gminy Oświęcim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy Oświęcim, gminaoswiecim.pl (zakładka „Rewitalizacja”). Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Gminy Oświęcim drogą korespondencyjną (ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy
    w Urzędzie Gminy Oświęcim oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wspolpraca@gminaoswiecim.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią następujących dokumentów:

- projektu uchwały z załącznikami

- ankiety i formularza uwag

Dostępne są one w TUTAJ (załączniki na dole strony) oraz w pokoju nr 33 w Urzędzie Gminy Oświęcim. Formularz konsultacyjny oraz ankietę będzie można pobrać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Oświęcim w godzinach pracy Urzędu.