Trwa pogotowie przeciwpowodziowe

W Gminie Oświęcim trwa ogłoszone 28.04.2017 roku pogotowie przeciwpowodziowe. Służby i instytucje odpowiedzialne za ochronę ludzi i przeciwdziałanie skutkom ewentualnej powodzi pozostają w gotowości. Stan wód i infrastruktury przeciwpowodziowej, przede wszystkim wałów, jest pod wzmożoną obserwacją.

Opady ustały, ale poziom rzek utrzymuje się na niebezpiecznym poziomie. Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Centralnym Biurem Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, a także mieszkańcami sołectw, w których mają miejsce podtopienia. Najważniejsze wydarzenia soboty 29 kwietnia Albert Bartosz zrelacjonował następująco:

 

–  Objechałem całą gminę i sprawdziłem stan wałów. Gorzej wygląda sytuacja na Sole niż na Wiśle, choć póki co, mamy spadki poziomów. Oczywiście mają miejsca małe podtopienia lokalne, ale generalnie sytuacja nie jest zła i jeśli prognozy się sprawdzą, nie powinno dziać się nic bardzo złego.

 

Na poniższych zdjęciach newralgiczne lokalizacje w miejscowościach: Babice, Broszkowice, Dwory Drugie i Harmęże.

GALERIA