Rocznica Konstytucji 3 Maja

W hali sportowej Gimnazjum Gminnego w Rajsku 28 kwietnia odbyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi.

Przywitawszy gości, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Jadwiga Szczerbowska poprosiła o okolicznościowe przemówienie wójta Gminy Oświęcim. Albert Bartosz zachęcił, żeby w świąteczne dni poświęcić czas refleksji, co dzisiaj znaczą dla nas wielkie słowa. "Ojczyzna" i "patriotyzm" – przekonywał – nawet jeśli je różnie rozumiemy, powinny stać się podstawą dialogu i poszukiwania tego, co wspólne.


Uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali gościom oraz swoim koleżankom i kolegom słowno-muzyczny program, w którym patriotyczne wiersze i piosenki stanowiły artystyczną oprawę dla historycznych wydarzeń przypomnianych w zwięzłych relacjach. Słowa poloneza "Wiwat maj, trzeci maj" napisane krótko po uchwaleniu naszej pierwszej konstytucji harmonijnie współbrzmiały ze współczesną pieśnią Ernesta Brylla i Włodzimierza Korcza "Polskie skrzydła". Uczniowie przygotowali występ pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Rolewskiej i Roberta Rydzonia. Po przedstawieniu wójt Albert Bartosz zapewnił uczniów, nawiązując do Krakowiaka Kościuszki ("Bartoszu, Bartoszu, Oj nie traćwa nadziei"), że nie brak mu wiary w młode pokolenie.


W uroczystości wzięli udział także m.in. zastępca wójta Mirosław Smolarek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Oświęcim Krzysztof Harmata, przewodniczący Powiatowego Koła Sołtysów Władysław Zaliński, przewodnicząca Gminnego Koła Anna Sporysz oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.


Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi zostały zorganizowane przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim i Szkołę Podstawową w Rajsku.

GALERIA