76 rocznica wysiedleń

Wysiedlenia mieszkańców Brzezinki i innych okolicznych miejscowości rozpoczęły się w marcu 1941 roku i trwały przez kilka tygodni. 21 kwietnia przy Tablicach Pamięci w Brzezince mieszkańcy, społecznicy i samorządowcy uczcili 76 rocznicę tych wydarzeń.

Obchody rozpoczęły się modlitwą za przodków, którzy doświadczyli deportacji. Antyfonę "Pod Twoją Obronę" zaintonował ksiądz proboszcz Józef Święcicki.  O wciąż żywych emocjach i o szacunku dla tych, którzy znaleźli siły, żeby odbudować dom, rodzinę i tożsamość mówił wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz. Apelował także:
– Niech ich walka o normalność w tak ogromnie trudnym czasie będzie dla nas nie tylko przyczynkiem do składania hołdu, ale również inspiracją na co dzień do podejmowania trudu odnawiania tego, co zniszczone.


Prowadząca uroczystości dyrektor OKSiR Jadwiga Szczerbowska oddała głos młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Brzezince. W przedstawionym przez nią programie powojenne utwory Edwarda Stachury, Marka Grechuty i Jana Pietrzaka zabrzmiały zaskakująco adekwatnie do upamiętnianej tego dnia rocznicy,  tak samo jak klasyczne strofy Adama Asnyka.


W uroczystościach wzięli również udział, składając kwiaty przy Tablicach Pamięci, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, zastępca wójta Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Halina Musiał, przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski, sołtys Brzezinki Andrzej Ryszka, radni: Grzegorz Hatłas, Krzysztof Harmata i Maciej Majerski, a także delegacje Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę, Ochotniczej Straży Pożarnej, szkoły i przedszkola w Brzezince, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Górników oraz Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci.

 

Obchody 76 rocznicy wysiedleń mieszkańców Brzezinki i okolicznych miejscowości zorganizował Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim.

GALERIA