OSPR w 2017 roku

Prawie 3 miliony złotych pochłoną inwestycje realizowane przez Gminę Oświęcim w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w bieżącym roku.

12 kwietnia wojewoda małopolski Józef Pilch zawarł w Starostwie Oświęcimskim umowy z reprezentantami samorządów w ramach piątego etapu OSPR. Dokument podpisany z wójtem Albertem Bartoszem pozwoli na kontynuację przebudowy dróg gminnych w Brzezince i rozpoczęcie prac związanych z budową tzw. drogi odbarczającej w tym sołectwie.

 

Modernizowane będą ulice Szkolna (jej remont rozpoczął się w grudniu zeszłego roku), Strażacka i Sołtysów. Z kolei droga odbarczająca będzie odnogą ulicy Ofiar Faszyzmu usytuowaną na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. To kosztowne i, biorąc pod uwagę ruch zwiedzających, skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie będzie realizowane prawdopodobnie jeszcze przez kolejne dwa lata.

 

Na te inwestycje w tym roku Gmina Oświęcim otrzyma z Programu 2 376 000 złotych. Gmina wniesie w nie wkład własny w wysokości 594 000 złotych. Umowa z Powiatem Oświęcimskim przewiduje 3 475 000 złotych (wkład własny 868 750 złotych) na rozpoczęcie przebudowy odcinka ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu i
na kontynuację przebudowy ulicy Słowackiego oraz budowy Centrum Edukacyjno­-Sportowego. Natomiast Miasto Oświęcim otrzyma 1 430 000 złotych (wkład własny 445 000 złotych) na przebudowę fragmentu ulicy Jagiełły oraz ulic na Starym Mieście.

GALERIA