Obowiązek zgłaszania zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Oświęcim przypomina o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty na danej nieruchomości (np.: zamieszkanie nowo narodzonego dziecka, zgon lub przeprowadzka mieszkańca, itp.).

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację zwiększającą lub zmniejszającą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Dla osób mieszkających na nieruchomości przez część miesiąca (w przypadku przeprowadzki) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi