Inwestycje realizowane w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Urząd Gminy Oświęcim rozpoczął realizację inwestycji w ramach zadań zgłoszonych przez poszczególne sołectwa do budżetu, jako przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

 

Fundusz sołecki to środki finansowe, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

 

Z inicjatywy Wójta Alberta Bartosza od początku obecnej kadencji trwały przygotowania do wdrożenia funduszu sołeckiego w Gminie Oświęcim. Decyzją Rady Gminy Oświęcim, z dnia 23 marca 2016 roku, od 2017 roku w gminie realizowany jest Fundusz Sołecki, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z dnia 12 marca 2014 poz. 301 z późn. zm.). Pozwoliło to na znaczące zwiększenie kwot przeznaczonych dla poszczególnych sołectw gminy. Początkowo największą zmianę odczuły mniejsze sołectwa, których środki zwiększyły się średnio o ok. 9.500 zł.  Następnie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie „zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa”, podjęta została decyzja, aby każde z 13 sołectw gminy otrzymało dodatkowe 2000 zł.

 

Prace związane z przystąpieniem Gminy Oświęcim do wyodrębnienia środków w ramach Funduszu Sołeckiego, zaowocowały także zmianami oraz doprecyzowaniem zapisów dotyczących funduszy dla sołectw w Statucie Gminy Oświęcim. Dzięki tym działaniom, nastąpiło kolejne, znaczące zwiększenie środków przeznaczonych dla sołectw gminnych.

 

Podsumowując całość zmian organizacyjnych i księgowych, zainicjowanych przez Wójta Alberta Bartosza, w związku z przystąpieniem przez Gminę Oświęcim do Funduszu Sołeckiego, kwota wyodrębniona w gminnym budżecie dla sołectw wzrosła z 240.000,00 zł na koniec poprzedniej kadencji władz samorządowych, do kwoty 483.258,21zł., w 2017 roku. Co ważne, w przypadku pozytywnie ocenionej realizacji oraz rozliczenia Funduszu Sołeckiego w Gminie Oświęcim przez Wojewodę Małopolskiego, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, istnieje możliwość odzyskania przez gminę do 40% wydatkowanych środków w ramach podstawowego funduszu sołeckiego, co według szacunków powinno dać kwotę ponad 100.000 zł.

 

Rozpoczęto realizacje zadań z funduszu sołeckiego:

 

Brzezinka:

 

Modernizacja przystanków komunikacji publicznej na terenie sołectwa w Brzezinka – wiata przystankowa ul. Brzozowa  

W ramach zadania zostanie wykonana nowa wiata przystankowa oraz płyta betonowa i fragment nawierzchni z kostki brukowej
- wykonawca : firma KONKRET Krzysztof Wysogląd z Poręby Wielkiej
- wartość zadania: 8 912,52 zł  brutto
- termin wykonania: do 8 maja 2017 r.

 

 

Budowa/rozbudowa oświetlenia ulicznego – 2 pkt. świetlne ul. Niwy” 
- wykonawca : firma INSTAL ZBYSZKO – Zator
- wartość zadania: około 8 000,00 zł  brutto
- termin wykonania: do 28 kwietnia 2017 r.

 

Dwory Drugie:

 

 „Modernizacja budynku gminnego w Dworach Drugich": w ramach zadania zostaną odnowione elewacje budynku domu ludowego i wieży remizy
- wykonawca: firma Madex Jakub Madej z Harmęż
- wartość prac wyceniono na kwotę:  12 792,00 zł
- termin wykonania: do 31 maja 2017 r.

 

 

Poręba Wielka:

 

"Prace związane z modernizacją budynku gminnego przy ul. Wadowickiej – świetlica KGW"
 

wykonawca: Zakład remontowy Grzegorz Boba z Polanki Wielkiej.  Wykonawca zdemontuje istniejące pokrycie dachu z płyt falistych i wykonana nowe z blachodachówki.

Wartość prac: 16 557,00 zł,

Termin wykonania prac: do dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

Stawy Grojeckie:

 

 „Modernizacja i remont budynku gminnego na terenie sołectwa Stawy Grojeckie – budynek GOPS".  Zakres prac obejmuje remont pomieszczeń na parterze – cześć korytarza i sala zebrań .
- wykonawcą jest Zakład Remontowy Grzegorz Boba z Polanki Wielkiej
- wartość  prac: 26.388,20
- termin wykonana: do 14 kwietnia 2017 r.

 

 

Włosienica:

zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn.: „Remont drogi gminnej w Włosienicy – ul. Rzeczna” na odcinku ok. 200 m od ul. Strażaków.
- wykonawca: BIURO INŻYNIERSKIE MK z Oświęcimia

- wartość zadania:   7 995,00 zł brutto
- termin wykonania: do 11 lipca 2017 r.

 

 

GALERIA