"Skrzydło Anioła" 2017

Nagroda Społeczna Wójta Gminy Oświęcim „Skrzydło Anioła” została ustanowiona w 2015 roku m. in. w celu promowania i docenienia najlepszych działań prospołecznych podejmowanych przez mieszkańców. Nagrodę Społeczną mogą otrzymać osoby, które swoją działalnością w sposób bardzo pozytywny i znaczący wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Oświęcim.

Kandydatury do tegorocznej nagrody zgłaszać można było między 24 listopada, a 31 grudnia ubiegłego roku. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców wnioski, zostały zaopiniowane przez Kapitułę Nagrody i przekazane wójtowi, który – korzystając z przysługującego mu prawa – dołączył do grona nagrodzonych jeszcze dwie osoby. Wręczenie Nagród odbyło się 13 stycznia 2017 roku podczas Spotkania Noworocznego.

 

Bogusława Bąbacz –

urodziła się w Oświęcimiu, jest matką 3 synów i szczęśliwą żoną oraz babcią. Stara się wspierać różnego rodzaju działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy. Jest osobą, która zainicjowała całą lawinę pomocy, dzięki której dziś możliwe jest leczenie Krzysztofa Węgrzyna. Zainteresowała się jego losem i prócz innych działań zmobilizowała polonię chicagowską do pomocy oraz umożliwiła konsultację w niemieckiej klinice u profesora Miltona Wanera z Nowego Jorku.

(Kandydatura zgłoszona przez Wojciecha Płonkę.)

 

Maria Czerwik –

jest wieloletnią działaczką w organizacjach na terenie Babic, również jako przewodnicząca KGW. Zawsze bardzo czynnie zaangażowana we wszystkie działania mające na celu poprawę życia mieszkańców. Propaguje kulturę oraz tradycje lokalne, niejednokrotnie angażując własne środki finansowe, wykonuje prace plastyczne, dzięki którym Babice mogą cieszyć się sławą na całą gminę, a nawet i poza jej granice. Chętnie służy pomocą i wsparciem dla osób potrzebujących, jest osobą bardzo wrażliwą na krzywdę ludzką.

(Kandydatura zgłoszona przez Gabrielę Buchałę. Nagrodę w imieniu laureatki odebrał Grzegorz Hatłas.)

 

Maciej Majerski –

sołtys, ale przede wszystkim człowiek życzliwy, otwarty, wrażliwy na potrzeby ludzkie. Potrafi skupić wokół siebie ludzi w różnym wieku i zachęcać ich do działania na rzecz lokalnej społeczności. Współorganizuje z organizacjami imprezy kulturalno-rozrywkowe, czynnie angażuje się w działanie społeczne na rzecz wszystkich mieszkańców Rajska. Wspiera chętnych w podejmowaniu inicjatyw społecznych i zachęca mieszkańców do aktywności społecznej i realizacji nowych przedsięwzięć w swojej miejscowości. Nie obca mu miotła, łopata czy kosa - gdy trzeba posprzątać wokół pomnika czy placu zabaw.

(Kandydatura zgłoszona przez Jadwigę Chowaniec.)

 

Michał Dębowski –

wraz ze swoją żoną wspomagają przedszkole w Zaborzu od 3 lat zarówno pomocą finansową, jak i również wkładem własnej pracy. Michał użycza swojej ekipy budowlanej podczas naprawy ogrodzenia, stawiania garażu, czy odnowy parkingu. Chętnie włącza się w prace remontowe – nie tylko placówki w Zaborzu. Wspomaga szkolny klub sportowy, do którego należą dzieci z gminy. Podczas konkursu przedszkolnego Barbie (w którym przedszkole z Zaborza pokonało rywali z całej Polski) wykazał się pomysłowością w zdobywaniu kolejnych głosów, co szczególnie pomogło zdobyć nagrodę. Nigdy nie odmówił pomocy zarówno materialnej jak i osobistego zaangażowania w dzieleniu się dobrem.

(Kandydatura zgłoszona przez Jolantę Zapałę.)

 

Piotr Tokarz –

właściciel firmy Rowerland wspomaga rzeczowo, finansowo i osobiście działania sołtysa na rzecz mieszkańców Broszkowic. Przyczynia się do organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, co wpływa na rozwój świadomości o potrzebie pomagania i wspierania innych. Taka postawa społeczna uczy mieszkańców i zachęca do działalności na rzecz sołectwa i nie tylko.

(Kandydatura zgłoszona przez Annę Sporysz. Nagrodę w imieniu laureata odebrała Anna Sporysz.)

 

Wiesława Pawłowska –

pełni funkcję dyrektora Gimnazjum Gminnego nr 2 im. KEN w Zaborzu od początku jego istnienia, czyli od 1999r. To osoba niezwykle kreatywna i kompetentna. Współpracuje z rodzicami, by czuli się współgospodarzami szkoły, a także z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym. Swoją działalnością w sposób pozytywny i znaczący wpływa na poprawę warunków ich życia, pracując w zespołach interdyscyplinarnych, współpracując z innymi podmiotami i instytucjami, a także organizując akcje charytatywne i integracyjne. Z jej inicjatywy młodzi ludzie nie tylko odkrywają swoje pasje i talenty, ale również aktywnie włączają się w życie szkoły i społeczności lokalnej.

(Kandydatura zgłoszona przez wójta Gminy Oświęcim.)

 

Marta Brzeziecka –

Marta Brzeziecka, pracuje jako nauczycielka dyplomowana przyrody w Szkole Podstawowej w Babicach i Szkole Podstawowej w Brzezince. Jest nauczycielem twórczym, ambitnym i koleżeńskim. Cieszy się autorytetem wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej. Nie sposób wyliczyć wszystkich działań organizowanych i inicjowanych przez Panią Martę – wiele z nich, to działania charytatywne. Jest również orędowniczką zacieśniania więzów i integracji społeczności lokalnej.

(Kandydatura zgłoszona przez wójta Gminy Oświęcim.)

GALERIA