Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Oświęcim

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że w roku 2023 czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w tym zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych, są podejmowane po zgłoszeniu interwencji do następujących jednostek:

 

1. Urząd Gminy Oświecim ul.Zamkowa 12, 32-600 Oświecim

Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj :

poniedziałek, środa, czwartek:- 7:30 - 15:30

wtorek : - 7:30 - 16:30

piątek:    - 7:30 - 14:30

 

tel: 033 844 95 71

 

 

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu (całodobowo)

tel. 033 844 89 80

 

 

3. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu (całodobowo)

ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim

tel. 033 847 52 80 tel. alarmowy 997