Uroczystość otwarcia rozbudowanej szkoły

Na tę chwilę długo czekaliśmy i cierpliwie się do niej przygotowywaliśmy.

Już we wrześniu 2023 roku rozpoczęliśmy naukę w pięknej rozbudowanej szkole. Po wakacjach powitały nas jasne korytarze, nowe sale lekcyjne, atrakcyjna salka do ćwiczeń korekcyjnych, wygodna stołówka szkolna, obszerniejsze szatnie...


5 kwietnia 2024 roku odbyła się długo wyczekiwana uroczystość, na którą zaproszono wielu znakomitych gości. Do Grojca przybyli: poseł Marek Sowa, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Adriana Zycha-Gurdek, proboszcz grojeckiej parafii ks. Józef Zborek, przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek, zastępca wójta Halina Musiał, radni i sołtysi gminy Oświęcim, kierownicy wydziałów Urzędu Gminy, dyrektorzy jednostek i placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych i lokalnych organizacji.

 

Współgospodarzami tego święta była pani dyrektor Katarzyna Mendyk i wójt Gminy Oświęcim pan Mirosław Smolarek. W części oficjalnej przemawiali zaproszeni goście, wspominając historię placówki. Wszyscy podkreślali znaczenie inwestycji, jaką była rozbudowa szkoły.


 

W części artystycznej wystąpiła liczna, bo ponad pięćdziesięcioosobowa, reprezentacja uczniów, która przygotowała na tę wyjątkową okazję przedstawienie „Wiatr historii”. Zaprosiło ono  oglądających w niezwykłą podróż do  świata powieści Henryka Sienkiewicza. Młodzi aktorzy wcielili się w role bohaterów  z „Quo vadis”, „Krzyżaków”, „Ogniem i mieczem” i „Pana Wołodyjowskiego”. Tancerki, przygotowane do występu przez panią Joannę Miłoń, zatańczyły piękny układ z chustami. Chór wykonał „Bogurodzicę”, a duety „Dumkę na dwa serca” i „Balladę Krzysi”. Nad kostiumami czuwała pani Małgorzata Chwierut, która z niezwykłą dokładnością zadbała o każdy szczegół garderoby czy rekwizytu. Warto podkreślić także rolę tych rodziców z klas 5a, 5b i 7b, którzy sami przygotowali, uszyli lub wypożyczyli stroje historyczne dla swoich dzieci. Scenografią do przedstawienia zajął się zespół pod kierunkiem pani Małgorzaty Żurawskiej w składzie pani Magdalena Kramarczyk i i pan Marcin Skwarczyński. Scenariusz napisały panie Agata Mamica oraz Joanna Sałek, one także wyreżyserowały to przedstawienie. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Jarosław Cieciak. Widownia miała okazję przekonać się, że z powieści noblisty współczesny człowiek ciągle odczytuje żywe przesłanie o wielkiej roli miłości, wierności i odwagi.


 

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi – symboliczne otwarcie nowej części szkoły i poświęcenie obiektu przez proboszcza Józefa Zborka. Goście  mogli obejrzeć naszą piękną nową szkołę, przyjrzeć się fotografiom ukazującym różne etapy inwestycji (przygotowanym przez panie Małgorzatę Semik i Marzenę Dudek) i zobaczyć wystawę prac uczniowskich zatytułowanych „Nasza szkoła marzeń” (przygotowaną przez panie Karolinę Burdyl, Katarzynę Marcińską i Ewelinę Matyję) oraz wpisać się do kroniki.


  

Tagi

GALERIA

FILMY