Piękna nasza Polska cała

Realizujemy Międzynarodowy Projekt Edukacyjny...

Nasze przedszkolaki realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała", który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Cele ogólne  projektu to:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Realizacja tych celów odbywać się będzie poprzez różnorodne działania podejmowane we wszystkich oddziałach.

 

GALERIA