Zaborze: utwardzenie terenu przy szkole

Zaborze: utwardzenie terenu przy szkole Piątek, 17 listopada 2017 Teren między salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej a ulicą Grojecką (ok. 500 m kw.) został utwardzony. Pozostanie on dostępny dla wszystkich, co pozwoli odciążyć miejsca parkingowe w rejonie "krzyżówki" i udrożni ruch drogowy.

Szkolenie w Urzędzie Skarbowym

Szkolenie w Urzędzie Skarbowym Piątek, 17 listopada 2017 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie-spotkanie informacyjne z cyklu „Wiedza w pigułce” 30 listopada 2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (ul. Plebańska 2, pok. 20). Temat: Nadanie NIP dla zatrudnionego cudzoziemca.

Koncert Agnieszki Chrzanowskiej

Koncert Agnieszki Chrzanowskiej Piątek, 17 listopada 2017 Zapraszamy na koncert Agnieszki Chrzanowskiej z zespołem: Wojciech Pieczka fortepian, akordeon Szymon Frankowski kontrabas Dominik Klimczak perkusja

„Nie bądź obojętny”

„Nie bądź obojętny” Czwartek, 16 listopada 2017 Przed budynkiem Centrum Obsługi Turystów w Brzezince ustawiona została statua "To B remembered" ("Być zapamiętanym"). 16 listopada oficjalnej prezentacji monumentu dokonali wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz i Christoph Heubner reprezentujący Międzynarodowy Komitet Oświęcimski.

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej Czwartek, 16 listopada 2017 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Utrudnienia w ruchu na ul. Brzozowej w Brzezince

Utrudnienia w ruchu na ul. Brzozowej w Brzezince Środa, 15 listopada 2017 Zgodnie z zawiadomieniem Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince”, od dnia 17.11.2017 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. Brzozowej w Brzezince. Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie studni kanalizacyjnej na ul. Brzozowej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką. W związku z powyższym na wskazanym odcinku ul. Brzozowej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy do odwołania.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowym

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowym Środa, 15 listopada 2017 Zgodnie z art. 5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1817) oraz §2 uchwały Rady Gminy Oświęcim nr L/385/10 z dnia 06 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.,3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego informuję:

e-Składka – proste płatności do ZUS

e-Składka – proste płatności do ZUS Wtorek, 14 listopada 2017 Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki.

Biesiada Patriotyczna

Biesiada Patriotyczna Wtorek, 14 listopada 2017 12 listopada w Rajsku mieszkańcy gminy Oświęcim wyśpiewali, mogłoby się zdawać, wszystkie pieśni, które kojarzymy z rocznicą odzyskania Niepodległości. Kilkugodzinna zabawa w sali OSP okazała się znakomitym sposobem na uświetnienie Narodowego Święta.

archiwum wiadomości