Piknik Charytatywny

Piknik Charytatywny Niedziela, 8 października 2017 To już kolejny raz na terenie ogrodu Przedszkola Samorządowego w Zaborzu odbył się piknik charytatywny...

Zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie dziecka

Piątek, 6 października 2017 Informujemy, że rodzice którzy pragną starać się o zwolnienie z opłaty za ubezpieczenie dziecka w szkole, do dnia 13 października 2017 r. powinni złożyć do szkoły (wychowawca, sekretariat, pedagog szkolny) wypełniony wniosek, którego druk można pobrać ze strony internetowej szkoły, z sekretariatów lub u pedagoga szkolnego. Regulamin zwolnienia z ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Ratujmy wystawę dzieł Mariana Kołodzieja

Ratujmy wystawę dzieł Mariana Kołodzieja Piątek, 6 października 2017 „Prawdziwy Oświęcim jest tutaj” - tak o twórczości Mariana Kołodzieja powiedział po obejrzeniu wystawy ks. Józef Tischner. Teraz wystawa znajduje się w niebezpieczeństwie – brakuje pieniędzy na jej konserwację.

Konsultacje projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Konsultacje projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Czwartek, 5 października 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, iż rozpoczynają się konsultacje społeczne „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Oświęcim”.

Zakończenie sezonu pszczelarskiego

Zakończenie sezonu pszczelarskiego Czwartek, 5 października 2017 30 września 2017 roku do Pasieki Malwa w Grojcu zjechali znawcy, pasjonaci i sympatycy pszczelarstwa na tradycyjne jesienne spotkanie wieńczące pracowity sezon.

Plany urządzenia lasów wyłożone do wglądu

Plany urządzenia lasów wyłożone do wglądu Środa, 4 października 2017 Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia, że w dniach 04.10.2017 r. – 04.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Oświęcim, przy ul. Zamkowej 12, 32-600 Oświęcim, w pokoju 27 (I piętro), w godz. 900 – 1400 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Środa, 4 października 2017 Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno.

Spotkanie z jesienią

Spotkanie z jesienią Środa, 4 października 2017 W poniedziałek 2 października klasa I udała się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Największą atrakcją wyprawy okazały się obserwacje przyrodnicze przy użyciu lupy. Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się roślinom i owadom. Spacer był też okazją do ćwiczeń ruchowych w terenie – zajęcia zakończyły się marszobiegiem. Oby w najbliższym czasie pogoda sprzyjała kolejnym wycieczkom przyrodniczym.

Inowacyjny program nauczania z EDB

Inowacyjny program nauczania z EDB Środa, 4 października 2017 Więcej, niż zakłada podstawa programowa Uczniowie klas gimnazjalnych, realizujący innowacyjny program nauczania z EDB – poszerzony o szkolenie dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP i szkolenie strzeleckie, rozpoczęli kolejny cykl zajęć. Obecnie w tym projekcie uczestniczy ok. 60. uczniów z klas: 2A, 2B i 3C. Zajęcia specjalistyczne z ochrony ppoż. prowadzi druh Tomasz Tyran (komendant Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu), szkoleniem strzeleckim zajmuje się Zbigniew Szczerbowski (nauczyciel, instruktor strzelectwa sportowego), a pieczę nad całością sprawuje Przemysław Dziedzic (dyrektor SP w Rajsku). Zwieńczeniem szkolenia z zakresu ochrony ppoż. i pierwszej pomocy jest otrzymanie zaświadczenia o odbytym kursie dla członków MDP, natomiast z zakresu strzelectwa – reprezentowanie szkoły w zawodach, rywalizacja z innymi i radość z osiągniętych sukcesów. Wybrane elementy programu są sukcesywnie rozszerzane na pozostałych uczniów naszej szkoły.

Uczniu! Sprawdź czy masz ważną Kartę Dużej Rodziny!

Uczniu! Sprawdź czy masz ważną Kartę Dużej Rodziny! Wtorek, 3 października 2017 Przypominamy, że Karty Dużej Rodziny dla dzieci wydawane są do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia, a uczy się w szkole lub w szkole wyższej- należy złożyć wniosek o ponowne wydanie Karty.

archiwum wiadomości