Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r.

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r. Czwartek, 16 lutego 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się prz ul. Bema 12A, 32-602 Oświęcim (teren bazy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu).

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku Poniedziałek, 30 stycznia 2017 Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku.

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej Wtorek, 10 stycznia 2017 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Oświęcim w 2016 roku

Aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku

Aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku Wtorek, 10 stycznia 2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oświęcim

Ewidencja udzielonychi cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych

Ewidencja udzielonychi cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych Czwartek, 1 grudnia 2016 EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oświęcim, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, r., poz. 250).

Osiągnięte przez Gminę Oświęcim w 2015 roku wymagane poziomy recyklingu

Osiągnięte przez Gminę Oświęcim w 2015 roku wymagane poziomy recyklingu Piątek, 22 lipca 2016 Informacja o osiągniętych przez Gminę Oświęcim oraz podmioty odbierające odpady komunalne w 2015 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, r., poz. 250))...

Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty Środa, 20 lipca 2016 Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wiejskiej Oświęcim ...

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów odbieranych w Gminie Oświęcim

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów odbieranych w Gminie Oświęcim Wtorek, 21 czerwca 2016 Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania- stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, r., poz. 250):

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Oświęcim

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Oświęcim Wtorek, 21 czerwca 2016 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oświęcim - stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, r., poz. 250):

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Wtorek, 21 czerwca 2016 Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016, r., poz. 250):

archiwum wiadomości