Wyniki wyszukiwania dla frazy: odpady

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Czwartek, 24 września 2020 Wójt Gminy Oświęcim przypomina o październikowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Oświęcim.

Sprzątanie świata

Poniedziałek, 21 września 2020 Nasze przedszkole po raz kolejny włączyło się do akcji ,, Sprzątanie Świata”, tegoroczna akcja odbyła się hasłem  „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”...

Obowiązek usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

Piątek, 29 maja 2020 Przypominamy, że w przypadku nielegalnego składowania odpadów na nieruchomości, obowiązek ich usunięcia leży w obowiązku właściciela nieruchomości.

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Środa, 27 maja 2020 Ministerstwo Klimatu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało nowe wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii. Jak podaje resort, „odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowi

Zużyte maseczki i rękawiczki to odpady zmieszane

Środa, 27 maja 2020 Środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane przestrzeni publicznej, np. w miejscu pracy lub komunikacji miejskiej, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa należy wrzucać do pojemnika (worka) na odpady zmieszane.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2020 r.

Czwartek, 30 stycznia 2020 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się w Oświęcimiu przy ul. Bema 12 A (na terenie firmy ZUK

Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne (m.in. punkty skupu surowców wtórnych)

Piątek, 24 stycznia 2020 Przypominamy, iż zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) podmiot zbierający odpady komunalne (m.in. punkty skupu surowców wtórnych), jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Wtorek, 31 grudnia 2019 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, od dnia 1 stycznia 2020 r. wykonywać będzie konsorcjum firm ZUK Sp. z o. o., ul. Bema 12 A

Od 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy nie będzie punktu kasowego

Piątek, 13 grudnia 2019 Uprzejmie przypominamy, że 1 stycznia 2020 roku punkt kasowy ABS Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Oświęcim zostanie zamknięty.

Warsztaty edukacyjne Dbamy o środowisko

Sobota, 23 listopada 2019 W naszym przedszkolu odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Dbamy o nasze środowisko” przeprowadzone przez firmę SUEZ Południe...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Środa, 2 października 2019 Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych pochodzących z terenu nieruchomości naszych mieszkańców, która odbędzie się w październiku na terenie gminy Oświęcim. Mieszkańcy, którzy chcą oddać odpady wielkogabarytowe powinni zgłosić ten fakt na co najmniej 2 dni przed terminem

Sprzątanie Świata

Piątek, 27 września 2019 Przedszkolaki uczestniczyli aktywnie w akcji ekologicznej...

Poranek o Ochronie Środowiska.

Poniedziałek, 24 czerwca 2019 Dzieci uczestniczyły w poranku na temat ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa podczas wakacji...

Nieruchomości niezamieszkałe

Środa, 5 czerwca 2019 Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza)   Gmina Oświęcim nie przejęła obowiązku organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości niezam

Odpady Komunalne

Wtorek, 4 czerwca 2019 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE OŚWIĘCIM   Na terenie Gminy Oświęcim gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są objęci właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.   Od dnia 1 stycznia 2020 r. na mocy podjętej w dniu 28 sier

Konkurs ekologiczny

Niedziela, 12 maja 2019 9 maja 2019 r. nasze przedszkole uczestniczyło w Gminnym Konkursie Ekologicznym pt. „ Przedszkolak Przyjacielem Zielonej Planety” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Oświęcim.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wtorek, 2 kwietnia 2019 Przypominamy o trwającej w kwietniu na terenie gminy Oświęcim zbiórce odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z terenu nieruchomości naszych mieszkańców. Mieszkańcy, którzy chcą oddać odpady wielkogabarytowe powinni zgłosić ten fakt na co najmniej 2 dni przed terminem odbioru do wła

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poniedziałek, 4 marca 2019 Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na mocy podjętej w dniu 23 stycznia 2019 r. uchwały Nr V/34/19 Rady Gminy Oświęcim stawki te wynosić będą odpowiednio:

Spotkanie z teatrem

Poniedziałek, 11 lutego 2019 Przedszkolaki nagrodziły aktorów gromkimi brawami...

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2019 r.

Czwartek, 31 stycznia 2019 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mieszkańcy gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się w Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej 84 (na terenie