Wyniki wyszukiwania dla frazy: GOPS

Czytaj i ruszaj się.

Poniedziałek, 17 czerwca 2019  Grojecki park był miejscem podsumowania akcji  „Tydzień czytania dzieciom w gminie Oświęcim”, który od początku czerwca przeprowadzała Gminna Biblioteka we wszystkich przedszkolach w gminie.            &n

Świadczenie 500+ od 01 lipca 2019r.

Czwartek, 13 czerwca 2019 Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski będzie można składać od 1 lipca br. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. papierowo.

GOPS Oświęcim : Zaproszenie do składania oferty

Środa, 12 czerwca 2019 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Oświęcim realizowanych na podstawie Programu Opieki Wytchnieniowej Edycja 2019.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wtorek, 4 czerwca 2019 Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Również w przypadku zaistn

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Wtorek, 16 kwietnia 2019 W trakcie drugiej edycji Podprogramu 2018 wydano ok. 9 ton żywności w formie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Oświęcim.

Rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł

Wtorek, 16 kwietnia 2019 Informujemy, że 1 kwietnia 2019r. ruszyła kolejna rekrutacja do projektu Małopolski Tele-Anioł – Pomocna Dłoń Zawsze Przy Tobie. Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i niesamodzielnych.

Przygotowujemy kolejne wydanie paczek żywnościowych

Poniedziałek, 18 marca 2019 W dniach 28-29 marca 2019r. nastąpi wydawanie żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -2020. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą GOPS, prosimy o kontakt.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe

Czwartek, 24 stycznia 2019 Projekt e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, dzięki współfinansowani

Teraz Karta Dużej Rodziny również dla rodziców dorosłych już dzieci

Środa, 2 stycznia 2019 Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na łącznie utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Środa, 2 stycznia 2019 Od 1 stycznia 2019r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,00zł. miesięcznie.

Paczki świąteczne dla potrzebujących

Poniedziałek, 31 grudnia 2018 Jak co roku GOPS przekazał paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Oświęcim

Niedziela z Krawcem -Niteczką

Czwartek, 13 grudnia 2018 W dniu 25.11.2018r.  miał miejsce wyjazd zorganizowany przez GOPS  do Teatru Lalek Banialuka  w Bielsku - Białej dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2018

Czwartek, 13 grudnia 2018 W ramach trwającego Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w trakcie pierwszej edycji dla mieszkańców Gminy Oświęcim wydano łącznie ok. 4,5 tony żywności.

W dniu 24.12.2018r. GOPS będzie nieczynny

Środa, 12 grudnia 2018 Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu w dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia) będzie nieczynny.

Dzień Pracownika Socjalnego

Piątek, 23 listopada 2018 Z okazji swojego święta pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęli 23 listopada życzenia od samorządowców.

Trwa nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Wtorek, 6 listopada 2018 Pierwsza edycja wydania żywności w formie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Oświęcim odbędzie się w dniach 19.11.2018r.- 21.11.2018r. w godz. 9.00 – 16.00.

Lokal wyborczy w siedzibie GOPS

Czwartek, 18 października 2018 Informujemy, że w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, przy ul. Beskidzkiej 100 (parter) została ustanowiona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla okręgu wyborczego Nr 3 – w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Poniedziałek, 15 października 2018 Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 22.10.2018.r. do godziny 14.00.

Likwidacja terenowego Punktu w Dworach Drugich

Środa, 3 października 2018 GOPS w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje,  że od października 2018r nie będą pełnione dyżury pracownika socjalnego na terenie sołectwa Dwory Drugie.

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Piątek, 7 września 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że rozpoczyna się kolejna edycja spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.