Wyniki wyszukiwania dla frazy: GOPS

Przygotowujemy kolejne wydanie paczek żywnościowych

Poniedziałek, 18 marca 2019 W dniach 28-29 kwietnia 2019r. nastąpi wydawanie żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 -2020. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą GOPS, prosimy o kontakt.

W GMINIE OŚWIĘCIM ORGANIZOWANE SĄ SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH „E-XTRA KOMPETENTNI” PN. „ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE OŚWIĘCIM”

Czwartek, 24 stycznia 2019 Projekt e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, dzięki współfinansowani

Teraz Karta Dużej Rodziny również dla rodziców dorosłych już dzieci

Środa, 2 stycznia 2019 Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na łącznie utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Środa, 2 stycznia 2019 Od 1 stycznia 2019r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,00zł. miesięcznie.

Paczki świąteczne dla potrzebujących

Poniedziałek, 31 grudnia 2018 Jak co roku GOPS przekazał paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Oświęcim

Niedziela z Krawcem -Niteczką

Czwartek, 13 grudnia 2018 W dniu 25.11.2018r.  miał miejsce wyjazd zorganizowany przez GOPS  do Teatru Lalek Banialuka  w Bielsku - Białej dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2018

Czwartek, 13 grudnia 2018 W ramach trwającego Podprogramu 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w trakcie pierwszej edycji dla mieszkańców Gminy Oświęcim wydano łącznie ok. 4,5 tony żywności.

W dniu 24.12.2018r. GOPS będzie nieczynny

Środa, 12 grudnia 2018 Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu w dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia) będzie nieczynny.

Dzień Pracownika Socjalnego

Piątek, 23 listopada 2018 Z okazji swojego święta pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęli 23 listopada życzenia od samorządowców.

Trwa nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Wtorek, 6 listopada 2018 Pierwsza edycja wydania żywności w formie paczek żywnościowych dla mieszkańców Gminy Oświęcim odbędzie się w dniach 19.11.2018r.- 21.11.2018r. w godz. 9.00 – 16.00.

Lokal wyborczy w siedzibie GOPS

Czwartek, 18 października 2018 Informujemy, że w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, przy ul. Beskidzkiej 100 (parter) została ustanowiona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla okręgu wyborczego Nr 3 – w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Poniedziałek, 15 października 2018 Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 22.10.2018.r. do godziny 14.00.

Likwidacja terenowego Punktu w Dworach Drugich

Środa, 3 października 2018 GOPS w Oświęcimiu z/s w Grojcu informuje,  że od października 2018r nie będą pełnione dyżury pracownika socjalnego na terenie sołectwa Dwory Drugie.

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Piątek, 7 września 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że rozpoczyna się kolejna edycja spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Nabór wniosków na stypendia szkolne

Środa, 29 sierpnia 2018 Zapraszamy mieszkańców Gminy Oświęcim do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019.

Harmonogram zebrań wiejskich

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018 Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich w sołectwach naszej gminy.

Odwiedziny Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

Środa, 4 lipca 2018 W dniu 26.06.2018r. GOPS zorganizował  wycieczkę do Krakowa dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

GOPS zachęca do składania elektronicznych wniosków

Poniedziałek, 2 lipca 2018 Od 1 lipca można składać elektroniczne wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń 300+, 500+, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczenia

Wtorek, 26 czerwca 2018 Składanie wniosku i ustalenie prawa   Ustalenie prawa do świadczenia dorby start oraz jego wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz załączników do wniosku niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia udostępnia GOPS. Można je również po

Dobry Start 300+

Wtorek, 26 czerwca 2018 Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z realizacji Programu „Dobry Start”. To 300zł. jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają św