Szkoła w Ruchu

Nasza szkoła od września 2013 r. realizowała zadania w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyc każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

 

 

 

Nasza szkoła od września 2013 roku realizowała zadania w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Oto działania, które przeprowadziliśmy:

 

Obszar nr 1 Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej

 

 Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

W ramach realizacji zadania z obszaru 1 Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu  odbywały się  lekcje w klasach IV-VI z elementami aerobiku pod hasłem „ Raz, dwa aerobik  zdrowie da.” Celem zajęć było ogólne usprawnienie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem poprawy koordynacji ruchowej, zwinności, gibkości i siły. Lekcje bardzo podobały się uczniom i nauczycielom obserwującym zajęcia, którzy uznali wprowadzanie elementów aerobiku  za bardzo ciekawą i atrakcyjną formę urozmaicenia zajęć wychowania fizycznego. Zwrócono uwagę dzieciom, że ćwiczenia przy muzyce, która pozytywnie wpływają na psychikę, pozwalają wyrażać emocje oraz kształtują poczucie rytmu i doskonalą estetykę ruchu.

Drugą formą zajęć prowadzonych w tym obszarze  były lekcje KARATE. Pokazały one  uczniom, że  lekcje w-fu w szkole mogą być ciekawą i przyjemną zabawą. Zajęcia rozwijały cechy motoryczne – szybkość , koordynację ruchową, orientację w przestrzeni. KARATE  jako forma aktywności fizycznej stają się coraz popularniejsze, również wśród dziewcząt. Pojawienie się w programie zajęć dyscyplin sportowych, które interesują młodzież, zwiększa frekwencję uczniów i zachęca ich do aktywnego udziału w zajęciach.  Zastosowanie elementów sztuk walki pozwala również przeciwdziałać agresji, lepiej poznać osobowość ucznia oraz zadbać o jego wszechstronny rozwój.

 

Obszar 3 Edukacja zdrowotna:

 

Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego)

W naszej szkole uczniowie uczestniczyli w akcji „Mleko z klasą” , „Owoce w szkole” oraz „Trzymaj formę”. Zdobywali wiedzę jak odżywianie i ruch wpływa na naszą sprawność fizyczną.

Przeprowadzono lekcje na temat jak powinna  wyglądać zbilansowana dieta ucznia , jak ruch wpływa na nasze parametry życiowe.      

 

Obszar nr 4 Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli:

 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej

Nauczyciel wychowania fizycznego uczestniczył w konferencji metodyczno-szkolniowej: "Nowe trendy w nauczaniu siatkówki. Atak. Blok."

 

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe:

 

Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);

Raz w tygodniu w naszej szkole odbywają się zajęcia SKS-u, w których uczestniczą uczniowie klas V-VI. Na zajęciach doskonalone są różnorodne dyscypliny sportowe, uczniowie przygotowują się do zawodów sportowych.

W naszej szkole w marcu zostały zorganizowane zawody w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców na etapie gminnym. Zarówno drużyna chłopców jak i dziewcząt awansowała do etapu powiatowego, który odbył się w Chełmku.

Dla klas młodszych organizowane są  zajęcia gimnastyki korekcyjnej , na których korygowane są wady postawy, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu oraz doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Każdego roku nasi uczniowie biorą udział w projekcie „Już pływam”, którego celem jest nauka pływania oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.

Cyklicznym przedsięwzięciem jest również lodowisko, z którego uczniowie korzystaja w okresie zimowym.

Co roku na przełomie maja i czerwca organizowany jest w naszej szkole Dzień Sportu. W tym dniu cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami bierze udział w rozgrywkach sportowych i zostaje wyłoniona najbardziej wysportowana klasa.

W okresie wiosennym i jesiennym, gdy pozwala nam na to pogoda długie przerwy organizowane są na boisku szkolnym.

W marcu klasy IV-V wyjechały do Soli na Zieloną Szkołę pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Sprzyjająca słoneczna aura pozwoliła nam na realizację pieszych spacerów, wycieczek górskich, zabaw i gier na świeżym powietrzu. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na basenie.

We wtorki i w czwartki w naszej szkole organizowane były zajęcia dla  klas II - III oraz IV-VI doskonalące technikę gry w siatkówkę. Mimo, że zajęcia odbywały się popołudniami cieszyły się one dużą popularnością.

 

Obszar nr 7 Zajęcia niezorganizowane:

 

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);

Nauczyciel wychowania fizycznego został zaproszony na zajęcia ruchowe w klasach I-III, na których promował elementy KARATE. Uczniowie  z zainteresowaniem poznawali nowe formy aktywności fizycznej.