Konkurs: "Anioł Bożonarodzeniowy 2015"

OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY OŚWIĘCIM ogłasza Konkurs na najpiękniejszego Anioła Bożonarodzeniowego. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa oraz gimnazjum...

 

 

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY 2015

OGŁASZAMY KONKURS


OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY OŚWIĘCIM ogłasza Konkurs na najpiękniejszego Anioła Bożonarodzeniowego. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych:  szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Konkurs trwa do 7 grudnia br.Technika prac jest dowolna.


Do prac zgłaszanych na konkurs należy obowiązkowo dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz obowiązkowo umieścić na pracy karteczkę wydrukowaną komputerowo zawierającą : imię i nazwisko twórcy, klasę oraz nazwę szkoły.

Prace nie podpisane lub podpisane nieczytelnie, nie zostaną dopuszczone do konkursu.

W każdej z grup wiekowych zostanie przyznane miejsce I, II oraz III. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas corocznej imprezy kulturalnej pn. „ Spotkania z Tradycją Bożonarodzeniową”.

(miejsce i data zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim).Prace prosimy dostarczyć do NIEPRZEKRACZALNEGO TERMINU 7 grudnia 2015


na adres:
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim,

Brzezinka ul. Sportowa 9,

32-600 Oświęcim tel. (33) 8431075, fax . (33) 8431075


Lista nagrodzonych osób oraz miejsce i data odbioru nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim.


Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu w terminie do 10 grudnia 2015 r.

 

 

 

Tagi