KOPERTA ŻYCIA - Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc

GOPS zachęca do włączenia się do akcji „Koperta Życia”. Ta akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Oświęcim. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne  w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grocju

zachęca do włączenia się do akcji

 

 

 

 

Koperta Życia”     

Twoja nadzieja na szybką i skuteczną pomoc  

 

"Koperta Życia" - to akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Oświęcim. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne  w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

 

W skład Koperty życia wchodzą:

  • ► plastikowa koperta oznaczona naklejką z imieniem i nazwiskiem
  • karta informacyjna,
  • ► naklejka do umieszczenia na drzwiach lodówki  „TU JEST KOPERTA ŻYCIA”.

 

Na karcie informacyjnej powinny się znaleźć wszystkie te dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia nam pomocy, tj.:  

 

  • informacje na temat stanu swojego zdrowia, rozpoznanych jednostkach chorobowych, przebytych chorobach, uczuleniach, rodzajach przyjmowanych leków,
  • ► a także numery telefonów lub adresy osób najbliższych, które należy powiadomić o pobycie w szpitalu.

 

Kartę informacyjną włóż do plastikowej koperty i umieść na lodówce - czyli miejscu widocznym i dostępnym dla osoby udzielającej pomocy.

 

Koperta powinna się znajdować na lodówce.

 

Na lodówkę przyklej naklejkę „ TU JEST KOPERTA ŻYCIA”.

 

Koperty można bezpłatnie odbierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100- w pokoju nr 10.

Więcej informacji uzyskasz od pracownika socjalnego GOPS, Pani Marią Koniarz- pod numerem telefonu (33) 846 64 27, (33) 846 64 37.

 

„Koperta życia” jest wydawana w GOPS od dnia 13 lipca 2015 roku. 

 

Serdecznie zapraszamy !!!!

 

 

 

Tagi