Pierwszy dzwonek- wsparcie dla rodzin 3+

GOPS przystępuje do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" wspierającego uczniów z rodzin wielodzietnych. NABÓR WNIOSKÓW DO DNIA 15 MAJA 2015r. !!!

 

 

 

 

 

 

 

,,PIERWSZY   DZWONEK

 

projekt  skierowany  do  rodzin 3+ 

 

realizowany ze wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu informuje o możliwości uczestnictwa rodzin wielodzietnych w projekcie ,,Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej.

 

Kwota wsparcia w ramach projektu wyniesie do 150 zł. dla ucznia

 

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego wynikającego z  Ustawy o pomocy społecznej tj. 684zł. netto.  

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny  w miesiącu kwietniu 2015r., tj. m.in. : zaświadczenie o zarobku (brutto, podatek, składki ZUS, netto), odcinek emerytury/renty, dowód otrzymywania alimentów.

 

Wnioski  przyjmują pracownicy socjalni GOPS :

  • ► w siedzibie GOPS, tj. Grojec, ul. Beskidzka 100- w godzinach :  

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek  700-1500 

- wtorek 700-1700

 

 

   w terminie od  4 do 15 maja 2015r

 

 

Bliższe informację udzielane są pod numerami telefonów : (33) 846 64 27, (33) 846 64 28

 

 

 

Regulamin Programu 

zmiana Regulaminu Programu

 

Formularz wniosku  (nowy formularz po zmianie Regulaminu Programu w dniu 12.05.2015r.)

 

 

 

 

 

Tagi