Dzieciaki z ZSP Harmęże zakończyły realizację projektu.

28 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. św. M. M. Kolbego w Harmężach zakończono prowadzenie zajęć w ramach projektu unijnego „Indywidualizacja ...

 

 

 

 

 

 

 

    28 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. św. M. M. Kolbego w Harmężach zakończono prowadzenie zajęć w ramach projektu unijnego „Indywidualizacja procesu  nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

 

Na terenie placówki prowadzono zajęcia:

  1. rozwijające zainteresowania u uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. ( 4 dziewczynki i 4 chłopców z klas I – III)
  2. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.  (3 dziewczynki i 5 chłopców z klas I – III)

 

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. Zajęcia odbywały się systematycznie, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Nauczyciele postarali się o stworzenie  życzliwej i przyjaznej dzieciom atmosfery. Podczas spotkań zawsze wykorzystywano  pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała w ramach udziału w projekcie. Dzięki temu wzbudzono u uczniów ciekawość poznawczą,  rozwinięto zainteresowania związane z tematyką prowadzonych zajęć.

 

Osiągnięcia dzieci:

  1. U wszystkich dzieci stwierdzono znaczny przyrost wiedzy i umiejętności.
  2. Dwoje uczestników projektu zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu wiedzy ZUCH.
  3. Wielu spośród uczniów uzyskała wysokie wyniki nauczania oraz wyróżnienia wychowawców klas na koniec roku szkolnego.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie  szkoła została wyposażona w meble i  pomoce dydaktyczne, które z powodzeniem będą  wykorzystywane podczas zajęć w przyszłych latach.

 

 

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi