SP Włosienica - cel osiągnięty

W Szkole Podstawowej  im. Józefa Suskiego we Włosienicy zakończono realizację zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo- matematycznych...

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zakończonych zajęć prowadzonych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III Szkoły podstawowej  w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.”

 

 

W Szkole Podstawowej  im. Józefa Suskiego we Włosienicy zakończono realizację zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, w których wzieło udział 2 chłopców. Prowadzono również zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, w których brały udział 2 uczennice i 2 uczniów. Zajęcia te prowadzone były w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.”

W trakcie trwania zajęć dla dzieci mających problemy z czytaniem doskonalono: technikę sprawnego cichego i głośnego czytania  i wypowiadania się na temat przeczytanego tekstu, technikę szybkiego czytania pojedynczych wyrazów, pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi, utrwalanie poznanych części mowy, a także ćwiczono pamięć za pomocą różnych gier i zabaw. Podczas zajęć uczniowie korzystali z dodatkowych pomocy dydaktycznych, dzięki którym udoskonalili technikę czytania, przyswoili zasady ortograficzne, przez co popełniali mniej błędów w pisowni. Ponadto nauczyli się wskazywać poznane części mowy i ćwiczyli pamięć, co pomogło im lepiej radzić sobie z wykonywaniem różnych zadań.

Celem zajęć, które prowadzone były dla uczniów uzdolnionych, było poszerzanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowań poznawczych z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Tematyka zajęć obejmowała: tajemnice warsztatu przyrodnika, obserwacje meteorologiczne, wspólne cech organizmów, tajemnice ciała człowieka, zdrowie i bezpieczeństwo, życie w wodzie, życie na łące, życie lasu, zjawiska fizyczne i chemiczne, tajemnice naszej planety, kartka z zielnika, mikroskop, lupa i ich wykorzystanie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się: obserwacje za pomocą lupy, i mikroskopu, gry interaktywne, a także eksperymenty i doświadczenia. Zamierzone cele zostały osiągnięte, uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo- matematycznych, co stanowi dobrą bazę w kształceniu na II etapie edukacyjnym. W trakcie zajęć zostały wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Tagi