SP Brzezinka zakończyła realizację projektu "Indywidualizacja ..."

W Szkole Podstawowej im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince realizowano w okresie od marca 2012 roku do lutego 2013 roku w ramach Projektu "Indywidualizacji Procesu nauczania ..."

 

 

 

 

 

 

W Szkole Podstawowej im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince realizowano w okresie od marca 2012 roku do lutego 2013 roku w ramach Projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” następujące zajęcia:

 

-         zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych, uczestniczyło 8 uczniów, zrealizowano 30 godzin.

 

-         zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, w których brało udział 5 uczniów i zrealizowano 30 godzin.

 

-         zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w których brało udział 8 uczniów i zrealizowano 30 godzin.

 

-         zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, uczestniczyło 8 uczniów, zrealizowano 30 godzin.

 

Wszystkie w/w zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. Dzieci uzdolnione wzbogaciły i poszerzyły swoją wiedzę matematyczno- przyrodniczą. Doświadczenie zdobyte podczas zajęć wykorzystały w konkursach „Asy z trzeciej klasy” (uczeń zakwalifikował się do etapu rejonowego) oraz „Jeden z dziesięciu”.

Dzieci z trudnościami swoje braki, deficyty rozwojowe, wady postawy pokonywały poprzez zabawę i relaksującą naukę.

 

 

 

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Tagi