W Grojcu i Rajsku w temacie wielokulturowości


   W lutym rozpoczyna się realizacja projektu edukacyjnego według pomysłu Barbary Gasidło-dyrektora Gminnej Biblioteki w Grojcu, w obszarze szeroko pojętej wielokulturowości. Projekt jest efektem konkursu grantowego ogłoszonego przez warszawską Fundacje BGK „Na dobry początek”. Fundatorzy grantu nagradzają pomysły, które w założeniu mają wyrównywać szanse edukacyjne i wspierać społeczności lokalne w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spośród rekordowej liczby 742 wniosków dofinansowanie otrzymało 50 projektów , w tym właśnie gminna Biblioteka . W roku 2015 GBP również realizowała projekt sfinansowany przez tą samą Fundację.

 

  Tegoroczny będzie realizowany od lutego do czerwca 2016 roku w dwóch sołectwach Grojcu i Rajsku. Adresowany jest do dzieci w wieku od 4-8 lat objętych edukacją przedszkolną przez Przedszkole Samorządowe w Rajsku oraz edukacją szkolną przez Szkołę Podstawową w Grojcu oraz do rodziców dzieci, całych rodzin.

 

   Temat wielokulturowości  zgłębiany będzie poprzez zabawę, spotkania z ludźmi żyjącymi na styku kilku kultur,  warsztaty plastyczne i wiedzowe, wycieczkę edukacyjną do Pacanowa, spotkania z pisarzem, który Afrykę i Azję zna na wylot.

 

    Będzie Autobus Świata, Stół Świata i Parada Uliczna. A co to i kiedy ; proszę o odwiedzanie www.gbp.oswiecim-gmina.pl, www.naszgrojec.pl oraz czytanie lokalnej „Oświęcimskiej Gminy”. Informacje o projekcie można będzie znaleźć także na  stronach www. partnerów projektu tj. Przedszkola w Rajsku, Szkoły  w Grojcu i Ośrodka Kultury w Brzezince.

 

 

 

B. Gasidło

 

 

 

Tagi