HARMONOGRAM - Zebrań Wiejskich w poszczególnych Sołectwach

Harmonogram Zebrań Wiejskich

w poszczególnych Sołectwach

 

 

H A R M O N O G R A M 

 

  

Zebrań Wiejskich

 

według daty zebrania

 

 

 

SOŁECTWO

 

Data zebrania

 

Godzina

 

Miejsce - sala

 

BROSZKOWICE

 

 

25.11.2011

 

17:00

 

Remiza OSP

 

WŁOSIENICA

 

 

26.11.2011

 

16:00

 

Remiza OSP

 

 

OSADA STAWY GROJECKIE

 

 

02.12.2011

 

17:00

 

 

Budynek GOPS

 

ZABORZE

 

 

05.12.2011

 

17:15

Gimnazjum Gminne

(świetlica szkolna)

 

BRZEZINKA

 

 

07.12.2011

 

17:00

 

 

Remiza OSP

 

PŁAWY

 

 

08.12.2011

 

17:00

 

Dom Ludowy

 

 

DWORY II

 

 

09.12.2011

 

17:00

 

Dom Ludowy

 

PORĘBA WIELKA

 

 

13.12.2011

 

17:00

 

Dom Ludowy

 

HARMĘŻE

 

 

14.12.2011

 

17:00

 

Dom Ludowy

 

RAJSKO

 

 

15.12.2011

 

18:00

 

Remiza OSP

 

GROJEC

 

 

16.12.2011

 

17:45

 

Dom Ludowy

 

STAWY MONOWSKIE

 

 

Nie jest organizowane zebranie

 

-----------

 

-----------

 

BABICE

 

 

Nie jest organizowane  zebranie

 

-----------

 

-----------


 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi