Wiadomości

Poniedziałek, 22 maja 2023

O świat dbamy, pszczołom pomagamy

W skład komisji wchodzili Mirosław Smolarek - wójt gminy Oświęcim, Agata Michalska - dyrektor CUW , Ryszard Walczyk - członek Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej , Agnieszka Pękala - dyrektor miejscowego przedszkola oraz Weronika Sporysz - przedstawicielka Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim,

 

Celem konkursu było m.in. popularyzacja widzy nt. znaczenia i roli owadów zapylających: pszczoły, trzmiele w środowisku naturalnym, zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikjące z ciągle malejących ilości pasiek oraz postępującej degradacji środowiska, a także zapoznanie z pracą pszczelarzy. 

 

Konkurs skierowany był do przedszkoli z terenu Gminy Oświęcim. Przedszkolaki za zadanie miały wykonanie pszczoły przestrzennej, nie mniejszej niż 15 cm. Oceniane były: pomysłowość, walory artystyczne oraz zgodność z tematem konkursu. Wszystkie prace były piękne i włożono w nie niemało pracy. Gratulujemy zwycięzcom!