Rezolucja Rady Gminy Oświęcim ws. wstrząsów w ZG Janina

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie ruchami tektoniczne związanymi bezpośrednio z wydobyciem węgla w Zakładzie Górniczym Janina, Rada Gminy Oświęcim podczas sesji w dniu 21 października 2015 roku podjęła rezolucję, której adresatami są dyrekcja i właściciel kopalni w Libiążu...

 

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie ruchami tektoniczne związanymi bezpośrednio z wydobyciem węgla w Zakładzie Górniczym Janina, Rada Gminy Oświęcim podczas sesji w dniu 21 października 2015 roku podjęła rezolucję, której adresatami są dyrekcja i właściciel kopalni w Libiążu, o treści:

 

 

 

„W imieniu Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców wzywamy Dyrekcję i właścicieli TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” do podjęcia wszystkich możliwych działań mających na celu zabezpieczenie kopalni przed kolejnymi tąpnięciami.

Nasilające się w ostatnim czasie ruchy tektoniczne związane bezpośrednio z wydobyciem węgla w Zakładzie Górniczym „Janina” stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby ekonomiczny interes kopalni był stawiany ponad zdrowie i życie ludzi zamieszkujących tereny z kopalnią sąsiadujące.

Zwracamy uwagę, że zaniechanie działań mających na względzie ochronę mieszkańców nie tylko Gminy Oświęcim, może prowadzić do utraty zaufania kontrahentów reprezentowanej przez Państwa firmy. Domagamy się nie tylko niezwłocznego podjęcia działań, ale również informowania nas o ich przebiegu.

Mamy nadzieję, iż wykażecie Państwo zrozumienie dla wyrażanej przez nas troski o zdrowie i życie mieszkańców, którzy w demokratycznych wyborach wybrali nas do reprezentowania swoich interesów”.

 

 

Rezolucja Gminy Oświęcim

 

Rezolucja Rady Gminy z dnia 21.10.2015 roku została przesłana bezpośrednio, dnia 22.10.2015 roku do Pana Witolda Kasperkiewicza, Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina oraz Pana Łukasza Brzózki, Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego Tauron Wydobycie SA. 

 

Pismo ws. Rezolucji Gminy Oświęcim - Witold Kasperkiewicz

 

Pismo ws. Rezolucji Gminy Oświęcim - Łukasz Brzózka

 

Dnia 27.10.2015 roku Urząd Gminy Oświęcim otrzymał odpowiedź od Pana Witolda Kasperkiewicza. Treść dostępna w załączniku:

 

Odpowiedź na pismo z dnia 22.10.2015 roku - Witold Kasperkiewicz

 

Dnia 10.11.2015 roku Urząd Gminy Oświęcim otrzymał odpowiedź od Pana Łukasza Brzózki. Treść dostępna w załączniku:

 

Odpowiedź na pismo z dnia 22.10.2015 roku - Łukasz Brzózka

 

W nawiązaniu do otrzymanych pism, Wójt Gminy Oświęcim w dniu 18.11.2015 roku wystosował odpowiedź do Zakładu Górniczego Janina oraz Tauron Wydobycie SA. Treść dostępna w załączniku:

 

Pismo Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18.11.2015 roku

 

Uchwała nr XII/1312015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie podjęcia apelu w związku z kilkunastokrotnymi wstrząsami w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu.

Uchwała nr XII/1312015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 roku

Załączniki:

1. Rezolucja Gminy Oświęcim

2. Pismo ws. Rezolucji Gminy Oświęcim - Witold Kasperkiewicz

3. Pismo ws. Rezolucji Gminy Oświęcim - Łukasz Brzózka

4. Odpowiedź na pismo z dnia 22.10.2015 roku - Witold Kasperkiewicz

5. Odpowiedź na pismo z dnia 22.10.2015 roku - Łukasz Brzózka

6. Pismo Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18.11.2015 roku

7. Uchwała nr XII/1312015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 roku