Postać świętego Maksymiliana tematem dwóch konkursów

Szkoła Podstawowa im. św. M. M. Kolbego, Rada Sołecka wraz z sołtysem Edytą Bogusz oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach zapraszają uczniów szkół podstawowych Gminy Oświęcim do uczestnictwa w I edycji Gminnego Konkursu  Plastycznego i Literackiego. Jest on związany z ...


 

Szkoła Podstawowa im. św. M. M. Kolbego, Rada Sołecka wraz z sołtysem Edytą Bogusz oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach zapraszają uczniów szkół podstawowych Gminy Oświęcim do uczestnictwa w I edycji Gminnego Konkursu  Plastycznego i Literackiego. Jest on związany z sylwetką patrona harmęskiej placówki, czyli ze św. Maksymilianem Kolbe.

 

Warto wziąć udział w obu konkursach choćby dlatego, że na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody m.in.: tablet i rower.

 

W konkursie plastycznym  uczniowie mają do wykonania pracę plastyczną na temat: „Św. Maksymilian i wizja dwóch koron”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”.

 

Praca powinna być wykonana samodzielnie i na temat, w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę), w jednej z technik w danym etapie edukacyjnym (klasy 0-III: kredki, farby plakatowe, mieszana, pastele, węgiel; klasy IV-VI: kredki, akwarela, mieszana, pastele, węgiel).

 

W przypadku konkursu literackiego uczestnicy mają do wyboru następujące tematy:

 

1. Kartka z dziennika /pamiętnika małego Rajmunda, który przywołuje z dzieciństwa wizje dwóch koron.

2. List do św. Maksymiliana, w którym opowiadam o sobie, o marzeniach oraz przedstawiam prośby.

3. Opracowanie komiksu, w którym przedstawiam wizję dwóch koron.

 

Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 4 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłane prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Maksymiliana Kolbego, Harmęże, ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim.

 

Wyniki zostaną ogłoszone 18 grudnia br.

 

Szczegółowe informacje na temat obu konkursów można znaleźć na stronie: www.zspharmeze.pl, w zakładce SZKOŁA/KONKURSY.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursów jest o. Arkadiusz Bąk, e-mail: abak@franciszkanie.pl