Wskazać młodym właściwy kierunek

Spotkaniem z charyzmatyczną zakonnicą Anną Bałchan zainaugurowano 19 października w naszej gminie Kongres Młodzieży w ramach Dni Papieskich. Z uczniami placówek oświatowych Gminy Oświęcim spotkają się także podróżnik Jan Mela ...


 

Spotkaniem z charyzmatyczną zakonnicą Anną Bałchan zainaugurowano 19 października w naszej gminie Kongres Młodzieży w ramach Dni Papieskich. Z uczniami placówek oświatowych Gminy Oświęcim spotkają się także niepełnosprawny podróżnik Jan Mela, znany rysownik Zbigniew Stanisławski oraz dziennikarka telewizyjna Magdalena Siemion.

 

Kongresowi towarzyszą słowa św. Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”. W pierwszym dniu imprezy, w hali Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku z młodzieżą obu naszych gminnych gimnazjów spotkała się siostra Anna Bałchan. Na wstępie wyznała żartobliwie, iż w „służbach mundurowych” pracuje już od przeszło 30 lat. Opowiadała o swoim niełatwym dzieciństwie, zmaganiach z chorobą, brakiem akceptacji ze strony rówieśników, rozterkami duchowymi. Szybko złapała kontakt z gimnazjalistami, bo potrafiła dotrzeć do nich przemawiając ich własnym językiem, a ponadto zagrać na gitarze i zaśpiewać.

 

Siostra Anna Bałchan to znana działaczka społeczna. W 2001 r. została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, od 5 lat działającego pod nazwą Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Celem tej organizacji jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymusowej prostytucji oraz ich rodzinom.

 

We wtorek 20 października zaplanowano w Szkole Podstawowej w Grojcu warsztaty plastyczne. Poprowadzi jest dla uczniów klas I – III z gminnych podstawówek Zbigniew Stanisławski, znany i ceniony rysownik, m.in. kultowych postaci Bolka i Lolka, zarazem reżyser, scenograf i dekorator.

 

Natomiast dwa dni później, w czwartek 22 października o godz. 10 w Gimnazjum Gminnym nr 1 w Rajsku z gimnazjalistami i uczniami klas V i VI spotka się znany podróżnik Jan Mela. Przeszedł on do historii jako najmłodszy zdobywca obu biegunów, i to w ciągu jednego roku. Jest zarazem pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał tego niewiarygodnego czynu. Mela jest założycielem fundacji Poza Horyzonty.

 

Godzinę później w Gimnazjum Gminnym nr 2 w Zaborzu zaplanowano warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów, które poprowadzi Magdalena Siemion, dziennikarka TVP Kraków, autorka reportaży.

 

Organizatorem Kongresu Młodzieży w ramach Dni Papieskich w naszej gminie jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Patronat nad tym wydarzeniem objął wójt Gminy Oświęcim. Współorganizatorami kongresu są: ZEASiPG, OKSiR oraz Gimnazjum Gminne nr 1 w Rajsku.