Zasłużeni dla Gminy Oświęcim 2019

Gmina jest bogata bogactwem swoich ludzi, bogactwem ich charakterów i zaangażowania na rzecz wspólnoty. W tym roku wyróżniono tym zaszczytnym tytułem 16 osób i organizacji. Wręczenie statuetek miało miejsce podczas Dni Gminy Oświęcim 9 czerwca w Porębie Wielkiej.

Genowefa Paszek – mieszkanka Stawów Grojeckich, działaczka społeczna, pielęgniarka środowiskowa, zawsze gotowa do pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Kazimierz Filipek – jako geodeta i zaangażowany społecznik zawsze służył swoją pomocą i wsparciem, m.in. podczas prac nad odwodnieniem i melioracją na terenie całej gminy.

 

Zygmunt Pietras – gminny radny w latach 1990-1994. Aktywny działacz społeczny i zaangażowany przedsiębiorca wspierający rozwój swojej miejscowości – Grojca – i gminy Oświęcim.

 

Małgorzata Korbel – wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Harmężach ciesząca się wielkim autorytetem w sołectwie, świetny organizator wydarzeń kulturalnych i społecznych.

 

Maria Stachura – mając zaledwie 18 lat, wstąpiła do Koła Gospodyń Wiejskich we Włosienicy. Obecnie jest jego przewodniczącą oraz dyrektorem organizacyjnym zespołu śpiewaczego „Włosianeczki”

 

Roman Paluchowski – członek OSP w Porębie Wielkiej od 1965 roku, który w latach 1990-2006 pełnił funkcję prezesa tej jednostki. Zasłużony i wielokrotnie odznaczany działacz strażacki i społeczny.

 

Stanisław Pietrańczyk – członek OSP Poręba Wielka od 1958 roku, w latach 60. pełnił funkcję skarbnika jednostki. Bardzo aktywny działacz społeczny, animujący życie kulturalne wsi, przez kilka lat członek zespołu „Porębianie”.

 

Tytuł Zasłużony dla Gminy Oświęcim nadany pośmiertnie:

 

Izydor Smółka – był najmłodszym i najdłużej urzędującym sołtysem w naszej gminie. Rozpoczął swoją pracę już w wieku 20 lat i przez następne 33 lata aktywnie i z sukcesami pracował na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Broszkowic. (Statuetkę odebrała Stanisława Pękala, wdowa po Izydorze Smółce.)

 

Roman Filip – był wielkim społecznikiem w Porębie Wielkiej, zaangażowanym w niemal każde działanie w sołectwie. Pomysłodawca i inicjator budowy Pomnika Poległym i Pomordowanym Mieszkańcom Poręby Wielkiej w czasie I i II Wojny Światowej. (Statuetkę odebrał Mirosław, syn Romana Filipa.)

 

Organizacje, którym nadano tytuł Zasłużony dla Gminy Oświęcim:

 

KGW Babice

KGW Broszkowice

KGW Brzezinka

LKS „PULS” Broszkowice

LKS „Solavia” Grojec

OSP Dwory Drugie

OSP Harmęże

 

Zdjęcia Jacek Balon

GALERIA