Sztandar dla Policji

Starosta oświęcimski zaproponował, aby samorządy z terenu Powiatu Oświęcimskiego ufundowały sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. W tym celu 16 maja został zawiązany Komitet Honorowy Fundatorów, którego przewodniczącym został starosta Marcin Niedziela, a na jego zastępcę wybrano wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka.

Spotkanie założycielskie Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej w Oświęcimiu odbyło się 16 maja w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.


Szefowie samorządów oraz komendant powiatowy Policji w Oświęcimiu przyjęli Akt Założycielski, w którym czytamy m.in.: "W uznaniu zasług Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałaniu przestępczości, w roku 100. rocznicy powstania Polskiej Policji Państwowej, zawiązuje się Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu".
 

Przewodniczącym Komitetu został starosta oświęcimski Marcin Niedziela, jego zastępcą – wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, a sekretarzem – wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gałgan.


24 lipca 1919 r. Sejm II RP Ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku powołał do życia Policję Państwową, która w kolejnych latach odegrała istotną rolę w budowaniu niepodległej ojczyzny, troszcząc się o bezpieczeństwo mieszkańców i ład publiczny w kraju.


Państwo Polskie po 123 latach niewoli musiało się zmierzyć nie tylko z organizacją administracji czy przemysłu, ale przede wszystkim z ochroną granic i porządku publicznego. Funkcjonariusze Policji Państwowej wykazali się w realizacji swych zadań, wyjątkowym poświęceniem o odwagą.


Współczesna Policja jest kontynuatorem tych chlubnych tradycji. Celem wspólnych działań wszystkich samorządów z terenu Powiatu Oświęcimskiego jest godne uczczenie stulecia powstania Polskiej Policji Państwowej.


fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

GALERIA