Uroczystość Patriotyczna we Włosienicy

Tegoroczne Święto Konstytucji Trzeciego Maja stało się klamrą zamykającą obchody stulecia odzyskania Niepodległości. We Włosienicy z tej okazji odsłonięto postument "Orzeł Niepodległości" i posadzono Dąb Pamięci. Akademię połączono z Dniem Strażaka, który przypada 4 maja.

Uroczysty apel ochotników z jednostek we Włosienicy, Stawów Monowskich i Dworów Drugich był okazją do wręczenia Srebrnego Krzyża Zasługi Sylwestrowi Patrzykowi oraz odznaczeń szczególnie zasłużonym i aktywnym druhom. Słowa uznania i podziękowania skierowali do strażaków wójt Mirosław Smolarek, wicewojewoda Zbigniew Starzec i sołtys Władysław Zaliński. Mówcy podkreślali, że ofiarna służba ochotników jest dzisiaj patriotyzmem najwyższej próby.


Przedsiębiorcy, którzy wsparli finansowo uroczystości organizowane we Włosienicy w ubiegłym i bieżącym roku, oraz szczególnie zaangażowani w przygotowania mieszkańcy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. Polonez w wykonaniu włosienickich nastolatków zakończył pierwszą część obchodów.


Druga miała miejsce kilkadziesiąt metrów od placu przy remizie – przed postumentem "Orzeł Niepodległości". Wstęgę przecięli sołtys Władysław Zaliński i wójt Mirosław Smolarek, a następnie ksiądz proboszcz Jan Dewera poświęcił pomnik i pobłogosławił zgromadzonych. Ostatnim punktem oficjalnych uroczystości było zasadzenie Dębu Pamięci ku czci uczestników wojen i zrywów niepodległościowych.


Deszcz i silny wiatr nie przeszkodziły uczestnikom uroczystości świętować w sposób przyjęty na majówkach. Rozmowy przy grillu umilał mieszkańcom koncert piosenek patriotycznych przygotowany przez Michała Buska. We Włosienicy 3 maja prócz osób wymienionych wyżej gościli również przewodnicząca Rady Gminy Oświęcim Bernardyna Bryzek, wicewójt Halina Musiał, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Dudek oraz Jerzy Obstarczyk, Tomasz Tyran, Arkadiusz Kuwik i Tomasz Kożuch pełniący funkcje w strukturach OSP.


Organizatorami Uroczystości Patriotycznej we Włosienicy były: sołectwo Włosienica, Gmina Oświęcim, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wsparcia finansowego obchodom udzielił Samorząd Województwa Małopolskiego.

GALERIA