Obchody Dnia Edukacji

Przez cały tydzień odbywały się uroczystości związane z Dniem Edukacji. Pracownicy oświaty przyjmowali życzenia i podziękowania od przedszkolaków, uczniów, rodziców i pracowników samorządu.

12 października w Brzezince podczas akademii z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej pięcioro nauczycieli odebrało odebrało z rąk wójta Alberta Bartosza i dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Haliny Musiał akty nadania stopnia awansu zawodowego i złożyło ślubowanie. Natomiast kolejnych piętnaścioro pedagogów otrzymało nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne.


W kolejnych dniach na akademiach z okazji Dnia edukacji występowali m.in. podopieczni Przedszkola Samorządowego w Brzezince, Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej (zdjęcia w galerii poniżej), Przedszkola Samorządowego w Rajsku, Przedszkola Samorządowego we Włosienicy i Przedszkola Samorządowego w Zaborzu. W wielu placówkach przedszkolacy własnoręcznie przygotowali upominki i prezenty.


Już 11 października odbyły się uroczystości w Szkole Podstawowej w Grojcu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach. Świętowali również uczniowie Szkoły Podstawowej w Rajsku i Szkoły Podstawowej we Włosienicy. Patronem Szkoły Podstawowej w Zaborzu jest Komisja Edukacji Narodowej, dlatego jej uczniowie i pracownicy na zabawie pod hasłem "Cała szkoła czyta" spędzili całą sobotę, 13 października. Wszyscy przedszkolacy i uczniowie dziękowali i składali życzenia nie tylko nauczycielkom, ale też paniom kucharkom, intendentkom, woźnym, panom konserwatorom i byłym pracownikom placówek.


18 października spotkali się członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ich gośćmi byli dyrektor SCUW Halina Musiał, przewodniczący Rady Gminy Oświęcim Piotr Śreniawski oraz przewodniczący Komisji Ogólno-Administracyjnej, Edukacji Publicznej i Kultury Rady Jacek Mydlarz. Prezes Oddziału ZNP Lilianna Pacocha gratulowała i życzyła koleżankom i kolegom sukcesów, a szczególne podziękowania skierowała do osób obchodzących jubileusz pracy zawodowej oraz świeżo upieczonych emerytów.

GALERIA