Organizacja ruchu na czas Dni Gminy Oświęcim

Na czas imprezy pn. „Dni Gminy Oświęcim”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2018 r. na terenie „LKS Zaborzanka” przy ul. Grojeckiej w Zaborzu, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w oparciu o projekt nr 75/18 zatwierdzony przez Starostę Oświęcimskiego pismem znak SIR.7121.2.61.2018 z dnia 22.05.2018 r.

W ramach planowanej zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej ul. Grojeckiej w Zaborzu od DK44 do skrzyżowania z ul. Pod Górką i ul. Jezioro wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z wyznaczeniem pasa postojowego po lewej stronie jezdni. Objazd od ul. Pod Górką do DK 44 zostanie wyznaczony po ul. Jezioro. Wprowadzane oznakowanie będzie obowiązywać od godz. 12:00 w dniu 09.06.2018 r. do godz. 03:00 w dniu 11.06.2018 r.

Ponadto dla uczestników imprezy udostępniony zostanie parking w rejonie Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Mistrzostwa Sportowego i Technicznych przy ul. Generała Józefa Bema 4 w Oświęcimiu. Dojście z parkingu do miejsca organizacji imprezy poprzez ul. Stefana Okrzei w Oświęcimiu oraz ul. Rowerową w Zaborzu. Wymienioną powyżej trasą nie ma możliwości przejazdu pojazdami.

 

Organizacja ruchu Dni Gminy

Tagi

GALERIA